Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Warszawa, 28 czerwca 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
NA STANOWISKO PROFESORA  NADZWYCZAJNEGO

 

W dniu 17 czerwca 2011 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego – specjalistę w zakresie badań nad ekologią i behawiorem ptaków.

Dokumenty na konkurs złożył:
Dr hab. Tomasz Mazgajski.

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 17 czerwca 2011 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Tomasza Mazgajskiego.

Search

Ads

Tender

Institutions