Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                      19 marzec 2012 
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                 19 marzec 2012  
acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                             02 kwiecień 2012 
acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                            02 kwiecień 2012