Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Kolejny nabór na studia doktoranckie odbędzie się jesienią 2012 roku.
Kandydaci zainteresowani podjęciem prac nad doktoratem w Studium powinni wybrać temat (patrz Tematy), uzyskać akceptację przyszłego opiekuna naukowego i złożyć dokumenty (patrz Rekrutacja)  w  Sekretariacie Muzeum i Instytutu PAN do dnia 17 września 2012. Rozmowa kwalifikacyjna odbedzie się 2 pażdziernika br; poczatek godz. 11.

Siedzibą administracyjną Studium Doktoranckiego jest Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, tel. 629 32 21
Kierownikiem Studium jest prof. dr hab. Joanna Gliwicz  (adres i tel. jak wyżej);
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rozmowa kwalifikacyjna

    

Celem rozmowy jest sprawdzenie motywacji, zainteresowań i uzdolnień kandydata do pracy naukowej, umiejętności stawiania i sprawdzania hipotez naukowych, a także znajomości języka angielskiego.

Jakich pytań należy oczekiwać?

 • o wyniki swojej pracy magisterskiej i krytyczną ich ocenę,
 • o koncepcję realizacji tematu pracy doktorskiej,
 • o działanie mechanizmów ekologicznych i ewolucyjnych,
 • o światowe nowości w dyscyplinie kandydata (np. na podstawie lektury Świata Nauki, Kosmosu, działów naukowych z codziennej prasy i z internetu, z Nature, Science).

Ponadto:

 • ponieważ w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą specjaliści z dziedziny zoologii, ekologii i paleobiologii można oczekiwać pytań z tych dyscyplin, nawiązujących do tematyki i obiektu pracy naukowej kandydata;
 • trzeba też być przygotowanym na krótką konwersację po angielsku na powyższe tematy.

MIZ PAN

 1. Wpływ charakterystyki gniazda na wzorzec wysiadywania i koszty inkubacji 
  na przykładzie dziuplaków
  Opiekun – dr hab. Tomasz  Mazgajski  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Doktorant otrzymuje stypendium w ramach projektu NCN. Intensywne prace terenowe

 (w okolicach Warszawy) w okresie lęgowym sikor (kwiecień-lipiec).

 1. Charakterystyka peptydów antybakteryjnych (AMP) zawartych w hemolimfie  larw Megaselia scalaris(Diptera, Phoridae)

- opiekun: dr hab. Ewa Durska (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) >This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- opiekun: dr hab. Radosław Stachowiak (Zakład Mikrobiologii Stosowanej Wydziału Biologii UW) >This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Praca w laboratorium, prowadzenie hodowli Megaselia scalaris.

UWAGA: Doktorant może zgłosić własny temat, jeśli znajdzie wśród naukowców MiIZ PAN

opiekuna rozprawy o proponowanej tematyce.

Inst. Paleobiologii PAN

Informacja o tematach na stronie http://www.paleo.pan.pl/pl/opis_studiow.html