Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Zamówienie : TUTAJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 07.11.2018 r - numer ogłoszenia 10/2018: TUTAJ

 

Protokół z otwarcia ofert: TUTAJ

 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 07.11.2018 r.: TUTAJ

Formularz ofertowy: TUTAJ

 

Subcategories