Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Warszawa, 27 stycznia 2016 roku

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze

Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku, wyłoniła kandydaturę dra hab. Tomasza Mazgajskiego, prof. nadzw. MiIZ PAN na stanowisko Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.

 

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 lutego 2016 roku powierzył dr hab. Tomaszowi Mazgajskiemu, prof. nadzw. MiIZ PAN, funkcję Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 stycznia 2020 roku.

 

 

 

 

 

 

Romuald Zabielski

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ASYSTENTA (2)

 

 

W dniu 19 sierpnia 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Asystenta

w Pracowni Nematologii

 

Dokumenty na konkurs złożyli:

Dr Izabela Wojciechowska

Mgr Olga Wiśniewska

 

Komisja konkursowa Protokołem  z dnia 10 sierpnia 2015 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Asystenta p. mgr Olgi Wiśniewskiej.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ASYSTENTA (1)

 

 

W dniu 19 sierpnia 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Asystenta

w Pracowni Nematologii

 

Dokumenty na konkurs złożyli:

Dr Izabela Wojciechowska

Mgr Łukasz Flis

 

Komisja konkursowa Protokołem  z dnia 10 sierpnia 2015 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Asystenta p. mgr Łukasza Flisa.

 

Warszawa, 04 marca 2015 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

 

W dniu 27 Lutego 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych MiIZ PAN.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 27 lutego 2015 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Adiunkta Panią Dr Martynę Molak.

Subcategories