Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Prace opublikowane w czasopismach z bazy Science Citation Index Expanded:

Pełne listy publikacji dostępne są w sprawozdaniach - link

 

1. Malewski T., Draber-Mońko A., Pomorski J., Łoś M., Bogdanowicz W. 2010. Identification of forensically important blowfly species (Diptera: Calliphoridae) by high-resolution melting PCR analysis. International Journal of Legal Medicine, 124: 277–286.

2. Blank S.M., Hara H., Mikulás J., Csóka G., Ciornei C., Constantineanu R., Constantineanu I., Roller L., Altenhofer E., Huflejt T. and Vétek G. 2010. Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): An East Asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe. European Journal of Entomology, 107: 357–367.

3. Wyngaard G. A., Hołyńska M., Schulte J. A. II. 2010. Phylogeny of the freshwater copepod Mesocyclops (Crustacea: Cyclopidae) based on combined molecular and morphological data, with notes on biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55: 753–764.

4. Iwan D., Ferrer J., Raś M. 2010. Catalogue of the world Gonocephalum Solier, 1834 (Coleoptera, Tenebrionidae, Opatrini). Part 1. List of the species and subspecies. Annales Zoologici, 60: 245–304.

5.Łączyński P. Tomaszewska W. 2010. Sicardiana aureomarginata, new genus and new species of Chilocorini from New Guinea (Coleoptera: Coccinellidae). Annales Zoologici, 60: 195–202.

6.Ślipiński A., Tomaszewska W. 2010. Revision of the family Cavognathidae (Coleoptera: Cucujoidea). Australian Journal of Entomology, 49: 256–267.

7. Tomaszewska W., Łączyński P. 2010. A contribution to Sticholotis Crotch from Myanmar (Coleoptera: Coccinellidae: Sticholotidini). Zootaxa, 2658: 51–68.

8. Chaicharoen R., Sanoamuang L., Hołyńska M. 2011. A review of the genus Thermocyclops (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida) in Cambodia. Zoological Studies, 50(6): 780–803.

9. Iwan D., Merkl O., Ferrer J. 2011. Catalogue of the world Gonocephalum Solier, 1834 (Coleoptera: Tenebrionidae: Opatrini). Part 2. Comments, additions and references. Annales Zoologici, 61(2): 259–276.

10. Iwan D., Kamiński M., Aalbu R. 2011. A new genus Microphylacinus and revision of the closely related Phylacinus Fairmaire, 1896 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini) from Madagascar. Zootaxa, 2913: 1–15.

11. Kamiński M. J. 2011. Catalogue of the World Melambiina Mulsant et Rey, 1854 (Coleoptera, Tenebrionidae, Pedinini). Annales Zoologici, 61(2): 281–333.

12. Kamiński M. J. 2011. A new species of Atrocrates Koch, 1956 from South Africa (Coleoptera: Tenebrionidae: Platynotina). Annales Zoologici, 61(4): 641–645.

13. Kamiński M. J., Raś M. 2011. New status of the genus Ectateus Koch, 1956 with taxonomic notes on the Ectateus generic group (Coleoptera: Tenebrionidae: Platynotina). Annales Zoologici, 61(4): 647–655.

14. Szawaryn K. 2011.A new species of Henosepilachna Li (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini) from New     Guinea. Annales Zoologici, 61(4): 685–689.

15. Szawaryn K., Tomaszewska W. 2011. Three new species of Myrabolia Reitter (Coleoptera: Cucujoidea: Myraboliidae). Annales Zoologici, 61(2): 367–374.

16. Tomaszewska W. 2011. On African Eupsilobiinae (Coleoptera: Endomychidae) with descriptions of new genus and species. Journal of Insect Science, 11(164): 1–14.

17. Tomaszewska W., Ślipiński A. 2011. Revision of the genus Rodatus Mulsant, 1850 (Coleoptera, Coccinellidae, Coccidulini). Annales Zoologici, 61(4): 657–684.

18. Hołyńska M., Stoch F. 2012. Mesocyclops (Crustacea, Copepoda, Cyclopidae) in the South Pacific islands. Zoologischer Anzeiger, 251: 237–252.

19. Iwan, D., Kamiński, M. J., Aalbu R. 2012. A new species of the genus Clastopus Fairmaire, 1898 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini) from Madagascar. Zootaxa, 3351: 60–68.

20. Iwan, D., Kamiński, M. J. 2012. Revision of the Malagasy genus Lechius Iwan, 1995 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Zootaxa, 3399: 23–34.

21. Kaminski, M. J., Raś, M. 2012. Catalogue, geographic distribution and ecological niche models of the melanocratoid Platynotina (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Annales Zoologici, 62(2): 227-243.

22. Kamiński, M. J. 2012. Taxonomy of the Afrotropical genera Angolositus Koch, 1955 and Pseudoselinus Iwan, 2002 with a key to species (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Zootaxa, 3500: 49–60.

23. Łączyński P. 2012. On the genus Orcus Mulsant with descriptions of new species (Coleoptera: Coccinellidae:  Chilocorini). Journal of Natural History, 46(39–40): 2401–2414.

24. Łączyński P. 2012.Revision of the genus Anisorcus Crotch (Coleoptera: Coccinellidae: Chilocorini). Annales Zoologici, 62: 711–720.

25. Łączyński, P. Tomaszewska, W. 2012. Chapinaria, new genus of Chilocorini for Endochilus meridionalis Sicard from Africa (Coleoptera: Coccinellidae). Annales Zoologici, 62: 1–9.

26. Depa Ł., Mróz E., Szawaryn K. 2012. Molecular identity of Stomaphis quercus (Hemiptera: Aphidoidea: Lachnidae) and description of a new species. European Journal of Entomology, 109: 427–436.

27. Szawaryn, K. 2012. A new Papuan species of the genus Henosepilachna Li (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Annales Zoologici, 62(4): 705–709.

28. Tomaszewska, W, Ślipiński, A. 2012. Oroides pakaluki new genus and new species of Coccidulini from New Guinea (Coleoptera: Coccinellidae). Zootaxa, 3174: 44–50.

29. Tomaszewska, W, Zaitsev, A.A. 2012. Larva of Ectomychus basalis Gorham (Coleoptera: Endomychidae: Stenotarsinae) and its phylogenetic implication. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 59(1): 81–90.

30. Tomaszewska, W. 2012. Descriptions of new Neotropical Lycoperdininae (Coleoptera: Endomychidae) and their phylogenetic placement. Annales de la Societe Entomologique de France, 48(1–2): 8–17.

 

Projekty badawcze MNSW/ NCN

 

1. Taxonomic revisions complementing Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World. Projekt własny nr  N303 341235. Wykonawcy: J. Prószyński (kierownik). Okres realizacji: 2.09.2008–1.09.2011. 

2. Filogeneza i klasyfikacja rodzajów biedronek z podrodziny Epilachninae (Coleoptera: Coccinellidae) w oparciu o analizę cech morfologicznych i molekularnych. Projekt własny nr N N303 822040. W. Tomaszewska (kierownik). Okres realizacji: 11.05.2011–10.05.2014.

 

Inne pozastatutowe projekty badawcze

 

1. Taxonomy, systematics and biogeography of Australian ladybird beetles of the subfamily Coccidulinae (Coleoptera: Coccinellidae). Projekt własny nr. 207-29. Wykonawca: K.W. Tomaszewska (kierownik). Okres realizacji: 01.07.2007–30.06.2010. Grant Australian Biological Resources Study (ABRS)

2. Systematics of North American Cyclops inferred from morphological and molecular characters. Projekt badawczy w ramach grantu “Edward B. and Phyllis E. Reed Endowment”. Wykonawcy: Grace A. Wyngaard, M. Hołyńska. Okres realizacji: 

1. Kamiński M.: Grupa rodzajowa Ectateus (Coleoptera: Tenebrionidae) - filogeneza i klasyfikacja. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: D. Iwan.

2. Łączyński P.: Filogeneza i klasyfikacja rodzajów biedronek z plemienia Chilocorini (Coleoptera: Coccinellidae) w oparciu o analizę cech morfologicznych postaci dorosłych. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: W. Tomaszewska.

3. Schimrosczyk P. D.: Rewizja systematyczna i filogeneza chrząszczy z rodzaju Anchophthalmus Gerstaecker, 1854 (Coleoptera, Tenebrionidae). Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: D. Iwan.

4. Szawaryn K.: Filogeneza biedronek z rodzaju Epilachna na podstawie analizy markerów molekularnych. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: W. Tomaszewska.

5. Wawer W.: „Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania ekspansji  pająka Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)”. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: A. Liana.

Zakończone (2011)

 

Kamiński M. E-Catalogue of world members of subtribe Melambiina Mulsant et Rey, 1854 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Okres realizacji 05.2011-12.2011. wyniki - link

Łączyński P. Rewizja systematyczna rodzaju Endochilus Weise (Coleoptera: Coccinellidae: Chilocorini). Okres realizacji: 05.2011–12.2011. wyniki – publikacja w druku

Mierzwa-Szymkowiak D. Cechy geochemiczne tarasów zalewowych warunkujące występowanie ślimaka lądowego Cepaea vindobonensis w dolinie Wisły. Cepaea vindobonensis wskaźnikiem zagrożeń powodziowych.Okres realizacji 05.2011–12.2011.

Szawaryn K. Redeskrypcja nowogwinejskich gatunków z rodzaju Afidentula Kapur, 1958. Okres realizacji: 05.2011–12.2011. wyniki – publikacja w druku

Wawer W. Udział i rola ekspansywnego gatunku Argiope bruennichi w zgrupowaniach pająków sieciowych w wybranych w wybranych regionach Polski. Okres realizacji: 06.2011–12.2011.

 

Realizowane

 

Raś M. Zależność pomiędzy budową układu tchawkowego a wielkością ciała u              owadów. Okres realizacji: 05.2012–12.2012.

Szawaryn K. Analiza morfologiczna przedstawicieli rodzaju Figura Ukrainsky, 2006 (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Okres realizacji: 05.2012–12.2012.

Subcategories