Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Anostraca, Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata (Crustacea: Branchiopoda excl. Cladocera) /­ Erich Eder. Apidae (Insecta: Hymenoptera) / Fritz Gusenleitner, Max Schwarz & Karl Mazzucco. Halacaridae & Hydrachnidia (Arachnida: Acari) / Reinhard Gerecke ; hrsg. von Reinhart Schuster.‑ Wien, 2012.

Ecology and behaviour of the ladybird beetles (Coccinellidae) /­ ed. by I. Hodek, H. F. van Emden and A. Honěk.‑ Chichester , 2012.

Monitoring gatunków roślin :­ przewodnik metodyczny.­ Cz. 1 /­ oprac. zbiorowe pod red. Joanny Perzanowskiej ; [aut. oprac. Anna Delimat] ; Inspekcja Ochrony Środowiska.‑Warszawa, 2010.

Monitoring gatunków roślin :­ przewodnik metodyczny.­ Cz. 2 /­ oprac. zbiorowe pod red. Joanny Perzanowskiej ; [aut. oprac. Małgorzata Braun et al.] ; Inspekcja Ochrony Środowiska.‑ Warszawa, 2012.

Monitoring gatunków roślin :­ przewodnik metodyczny.­ Cz. 3 /­ oprac. zbiorowe pod red. Joanny Perzanowskiej ; [aut. oprac. Katarzyna Barańska et al.] ; Inspekcja Ochrony Środowiska.‑ Warszawa, 2012.

Reconstructing physical activity from human skeletal remains : potentials and restrictions in the use of musculoskeletal stress markers /­ Sirpa Niinimäki.‑ Oulu, 2012.

Riddle of the feathered dragons :­ hidden birds of China /­ Alan Feduccia.‑ New Haven, cop. 2012.

The role of egg-parasitoids on the oviposition behavior of the golden egg bug (Phyllomorpha laciniata) /­ David Carrasco.‑ Oulu, 2010.

Vergleichend morphologische Untersuchungen am Vorderhirn der Vögel auf cytologischer und cytoarchitektonischer Grundlage /­ Werner Stingelin.‑ Basel, cop. 1958.

 

Atlas ptaków lęgowych Częstochowy 2003-2007 / St. Czyż. - Częstochowa, 2008.

Avian invasions :­ the ecology and evolution of exotic birds /­ Tim M. Blackburn, Julie L. Lockwood, Phillip Cassey.‑ Oxford [etc.], 2009.

Czynna ochrona zwierząt. II edycja, Siedlce, 2008 (4 x CD).

The dissection of cockroach / R. H. Whitehouse, A. J. Grove. – London,  1961.

The dissection of the crayfish / R. H. Whitehouse, A. J. Grove. – London,  1961.

Historia zwierząt kręgowych /­ Henryk Szarski.‑ Warszawa, 2013.

Insect ecology :­ behavior, populations and communities /­ Peter W. Price [et al.].‑ Cambridge [etc.], 2011.

Jętki (Ephemeroptera) piaszczystych ławic Bugu i Narwi /­ Adam Głazaczow.‑ Poznań, 2004.

Metapopulation biology :­ ecology, genetics, and evolution /­ ed. by Ilkka Hanski, Michael E. Gilpin.‑ San Diego, cop. 2007.

Metapopulation ecology /­ Ilkka Hanski.‑ Oxford, 2005.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część pierwsza. - Warszawa, 2010.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część druga. - Warszawa, 2012.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część trzecia. – Warszawa, 2012.

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część pierwsza. - Warszawa, 2010.

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część druga. - Warszawa, 2012.

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część trzecia. - Warszawa, 2012.

Przyroda Bielan warszawskich / M. Luniak (red.). - Warszawa, 2013.

Ryby kopalne /­ red. nauk. Michał Ginter ; [aut. Michał Ginter, Piotr Szrek, Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk].‑ Warszawa, 2012.

Trzmiele Polski – przewodnik terenowy / A. Krzysztofiak, L. Krzysztofiak, T. Pawlikowski. - Suwałki, 2004. 

Żyjący z wilkami /­ Shaun Ellis, Penny Junor ; przekł. Dorota Kozińska.‑ Warszawa, 2011.

 

 

 1. Biokomunikacja :­ jak zwierzęta porozumiewają się ze światem /­ Honorata Korpikiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.- Poznań, 2011.
 2. Edukacja na terenach chronionych : edukacja jako narzędzie ochrony przyrody : materiały pokonferencyjne / [red. prowadzący Grzegorz Okołów] ; Kampinoski Park Narodowy  - Izabelin, 2009.
 3. Fizjologi i Aviarium :­ średniowieczne traktaty o symbolice zwierząt /­ przekł. i oprac. Stanisław Kobielus ; [red. Elżbieta Przybył].- Kraków, 2005.
 4. Genetyka i genomika zwierząt /­ Krystyna M. Charon, Marek Świtoński. - Warszawa, 2012.
 5. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek : poradnik metodyczny / [oprac. zbiorowe pod red. Arkadiusza Sikory et al. ; aut.: Przemysław Chylarecki et al.]. -  Warszawa, 2011.
 6. Ostoje ptaków w Polsce : inwentaryzacja gatunków nielęgowych w sezonie 2011/2012 / pod red. Łukasza Ławickiego i Sebastiana Guentzla ; [aut.: Michał Barcz et al.]. -  Szczecin, 2012.
 7. The sciences of animal welfare /­ David J. Mellor, Emily Patterson-Kane, Kevin J. Stafford.- Oxford, 2009.
 8. Understanding animal welfare :­ the science in its cultural context /­ David Fraser.- Oxford, 2008.
 9. Zoologia.­ T. 2,­ Stawonogi.­ Cz. 2,­ Tchawkodyszne /­ red. nauk. Czesław Błaszak.- Warszawa, 2012.
 1. Tethys Aqua Zoological Research. – Almaty, Kazakhstan : Tethys Scientific Society, 2002-
 2. Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade : new series. – Belgrade : Prirodnjački muzej (Belgrad), 2008- [Z połączenia Ser. A (Geološke nauke) i Ser. B (Biološke nauke) czasopisma: Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu]
 3. Suffolk Birds. – S.l. : Suffolk Natualists’s Society, 1980- [Częściowa kontynuacja: Transactions of the Suffolk Naturalists' Society i Suffolk Natural History]
 4. Chinese Birds : the International Journal of Ornithology. – Beijing : Higher Education Press, 2010-