Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytucie Zoologii PAN — Praca w Stacji Ornitologicznej w Gdańsku (Wyspa Sobieszewska).

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu biologicznym
 2. Stopień naukowy co najmniej doktora
 3. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w terenowych badaniach ekologicznych.
 4. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach w listy filadelfijskiej
 5. Doświadczenie w przygotowywaniu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 6. Dobra znajomość metod statystycznych
 7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 8. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Plan badań naukowych kandydata na kolejne 3 lata,
 2. CV.  wraz z następującą klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Ważne: Aplikacje, które nie będą zawierać ww. klauzuli nie będą brane pod uwagę.

 1. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 2. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 3. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.

 Dokumenty należy przysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 13 grudnia 2021 r. w tytule wiadomości podając „Konkurs na stanowisko naukowe w Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN”

 

Dokumenty dostarczone po 13 grudnia 2021 r. nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 20 grudnia 2021 r.

Komisja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.