Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Przedłużenie terminu rekrutacji

Muzeum i Instytut Zoologii PAN zatrudni pracownika technicznego na stanowisku biolog. Pracownik dołączy do zespołu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, pracującego nad projektem pt. “Rola hybrydyzacji w odpowiedzi ewolucyjnej na zmiany środowiskowe: Ustanowienie rodzaju Canis jako idealnego modelu”. Kierownikiem zespołu jest dr hab. Małgorzata Pilot.

Miejsce pracy: Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN, Gdańsk – Górki Wschodnie

Rodzaj zatrudnienia: umowa-zlecenie

Okres zatrudnienia: od 05 maja 2023 r. (lub jak najszybciej po tym terminie) do 31 lipca 2023 r.

Wynagrodzenie: 6000 PLN miesięcznie brutto brutto (tzn. przed odliczeniem składek na ubezpieczenie i podatków obowiązujących zarówno pracodawcę, jak i pracownika)

Zakres obowiązków:

  • opieka nad archiwum tkanek i DNA oraz aktualizacja związanych z nimi baz danych 
  • opieka nad laboratorium i podstawowe prace laboratoryjne (izolacja DNA, pomiar stężenia DNA, elektroforeza)
  • pomoc w organizacji i archiwizacji danych powstałych w wyniku realizacji projektu
  • pomoc techniczna w przygotowaniu publikacji (np. przygotowanie rycin i tabel)
  • pomoc w pracach administracyjnych związanych z realizacją projektu badawczego (np. wprowadzanie danych do raportów)
  • inne zadania uzgodnione z kierownikiem projektu

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (licencjat) przyrodnicze (biologia, biotechnologia, chemia, nauki rolnicze, nauki weterynaryjne, inne pokrewne dyscypliny)
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • doświadczenie w pracy w laboratorium (niekoniecznie laboratorium genetycznym)
  • umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy

Osoby zainteresowane praca na tym stanowisku prosimy o wysłanie na adres kierownika projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) następujących dokumentów: 

- CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

- krótki list motywacyjny (maksymalnie 250 słów) 

- kopia dyplomu ukończenia studiów 

Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2023 r.  godz. 10:00 

Wybór pracownika na to stanowisko zostanie dokonany w oparciu o przesłane dokumenty oraz rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w tygodniu 04 maja – 05 maja 2023 r.