foto Piotr Ślipiński

 X-Ray microtomography as a tool for taxonomic investigations: prothoracic skeletal structure in some Tenebrionidae (Coleoptera). Annales Zoologici (Warszawa), 2013, 63(2): 381-391.

Realizacja: M. Kamiński i M. Raś (opiekun naukowy Iwan).

 

Search

Ads

Tender

Institutions

 

Instytucje

 

fauna europaea

fundacja na rzecz nauki polskiej


  

 

vibrant