Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Wystawa zorganizowana przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN przy współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN w Warszawie i Polską Fundacją Upowszechniania Nauki w Warszawie pokazywała miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym oraz strategie, jakie poszczególne organizmy przyjmują wobec czynników środowiskowych. Omówione zostały przykłady zwierząt lądowych (przykładem jest gronostaj zmieniający ubarwienie w zależności od pory roku) i zwierząt morskich żyjących w strefie przybrzeżnej (przykładem są gatunki, które mogą chronić się przed odpływem morza poprzez przytwierdzenie ciała do podłoża, czyni tak na przykład morski ślimak czareczka, który silnie przylega nogą do przybrzeżnych skał, zachowując w muszli kroplę wody, która musi wystarczyć na czas odpływu, bądź zagrzebując się w piasku, jak to czyni małż okładniczka). Jeśli chodzi o sposoby zachowania gatunków, to i tu pomysłowość natury może wzbudzać co najmniej zdziwienie. Przykładem jest ryba Matronica, która ma na swoim ciele przyrośnięte małe samczyki, dzięki czemu nie musi się trudzić szukaniem partnerów. Z kolei żaba australijska chroni swoje potomstwo, połykając kijanki, w tym czasie jej żołądek zaprzestaje produkcji kwasów. To oczywiście tylko niektóre strategie stosowane przez organizmy.

 

Źródło:

Bartłomiej Guz, Ewolucja w pałacu, Bogactwo Ziemi, http://forumakad.pl/archiwum/2001/11/artykuly/17-bn-ewolucja_w_palacu.html

Search

Ads

Tender

Institutions