Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                        31 pażdziernik 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                              31 pażdziernik 2012

acrobat Wyjaśnienie treści SIWZ                                                                                           06 listopad 2012

acrobat Modyfikacja treści SIWZ                                                                                             06 listopad 2012

acrobat Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                                                                            06 listopad 2012

acrobat Informacja dla wykonawców                                                                                     07 listopad 2012

acrobat Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania                                                    21 listopad 2012

acrobat Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania                                                   21 listopad 2012