Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Image

Główne zainteresowania naukowe

 • entomologia sądowa – biologia i ekologia owadów związanych z procesem dekompozycji, wyznaczanie czasu zgonu,
 • barcoding DNA – molekularne metody identyfikacji gatunków,
 • praktyczne wykorzystanie larw muchówek z rodziny Calliphoridae – terapia trudno gojących się ran, substancje bakteriostatyczne.

Inne zainsteresowania

 • entomologia – ze szczególnym uwzględnieniem biologii i ekologii ryjkowców (Curculionidae),
 • terrarystyka – amatorska hodowla owadów i płazów,
 • literatura fantasy, Sci-Fi.

Bieżące projekty naukowe

 • Identyfikacja much Calliphoridae na podstawie analizy sekwencji genu oksydazy cytochromowej 1 (COI) oraz zastosowanie tego podejścia do medycyny sądowej.
 • Modelowanie czasu zgonu na podstawie entomofauny zwłok świni domowej (Sus scrofa domestica),
 • Krajowy Bank DNA Roślin Grzybów i Zwierząt.

Wybrane publikacje

 1. Draber-Mońko A., Malewski T., Pomorski J., Łoś M., Ślipiński P., 2009. On the morphology and mitochondrial DNA barcoding of the flesh fly Sarcophaga (Liopygia) Argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830) (Diptera, Sarcophagidae) – an important species in forensic entomology. Annales Zoologici 59 (4): 465-493.
 2. Malewski T., Draber-Mońko A., Pomorski J., Łoś M., Bogdanowicz W., 2010. Identification of forensically-important blowfly species (Diptera: Calliphoridae) by high resolution melting PCR analysis. International Journal of Legal Medicine, doi: 10.1007/s00414-009-0396-x