Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Contact 

    Museum and Institute of Zoology PAS
    Wilcza 64; 00 - 679 Warszawa, Poland
    E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Editors

    Dariusz Iwan - Editor in Chief

    Wioletta Tomaszewska - Vice-Editor in Chief

    Marcin Jan Kamiński - Associate Editors

 

International Advisory Board

 • Jörg Ansorge (Horst, Germany)
 • Lech Borowiec (Wrocław, Poland)
 • Sven Boström (Stockholm, Sweden)
 • Thierry Bourgoin (Paris, France)
 • Michael S. Engel (Lawrance, USA)
 • Grzegorz Gabryś (Zielona Góra, Poland)
 • Patrick Grootaert ( Brussels, Belgium)
 • David G.H. Halstead (Berks, Great Britain)
 • Andy Hamilton (Ottawa, Canada)
 • Josef Jelinek (Praha, Czech Republik)
 • John F. Lawrence (Canberra, Australia)
 • Abraham A. Mabelis (Wageningen, The Netherlands)
 • Wayne N. Mathis (Washington, USA)
 • Joanna Mąkol ( Wrocław, Poland)
 • Norman I. Platnick (New York, USA)
 • Beata Pokryszko (Wrocław, Poland)
 • Wolfgang Schawaller (Stuttgart, Germany)
 • Ryszard Szadziewski (Gdańsk, Poland)
 • S. Adam Ślipiński (Canberra, Australia)
 • Margaret K. Thayer (Chicago, USA)
 • Tadeusz Zatwarnicki (Warszawa, Poland)

 

 Image

Volume 64

64 no. 4: Content, Abstract

64 no. 3: ContentAbstract 

64 no. 2: Content, Abstract 

64 no. 1: Content, Abstract

Volume 63

63 no. 1: ContentAbstract

63 no. 2: ContentAbstract

63 no. 3: ContentAbstract

63 no. 4: ContentAbstract

Volume 62

62 no. 1: Content, Abstract

62 no. 2: ContentAbstract

62 no. 3: ContentAbstract

62 no. 4: ContentAbstract

 

Volume 61

61 no. 1: Content, Abstract

61 no. 2: Content, Abstract

61 no. 3: Content, Abstract

61 no. 4: Content, Abstract

 

Volume 60

60 no. 1: Content, Abstract

60 no. 2: Content, Abstract

60 no. 3: Content, Abstract

60 no. 4: Content, Abstract

 

Volume 59

59 no. 1: Content, Abstract

59 no. 2: Content, Abstract

59 no. 3: Content, Abstract

59 no. 4: Content, Abstract

 

Volume 58

58 no. 1: Content, Abstract

58 no. 2: Content, Abstract

58 no. 3: Content, Abstract

58 no. 4: Content, Abstract

 

Volume 57

57 no. 1: Content, Abstract

57 no. 2: Content, Abstract

57 no. 3: Content, Abstract

57 no. 4: Content, Abstract

 

Volume 56

56 no. 1: Content, Abstract

56 no. 2: Content, Abstract

56 no. 3: Content, Abstract

56 supplement: Content, Abstract

56 no. 4: Content, Abstract

 

Volume 55

55 no. 1: Content, Abstract

55 no. 2: Content, Abstract

55 no. 3: Content, Abstract

55 no. 4: Content, Abstract

55 supplement: Content, Abstract

 

Volume 54

54 no. 1: Content, Abstract

54 no. 2: Content, Abstract

54 no. 3: Content, Abstract

54 no. 4: Content, Abstract

 

Volume 53

53 no. 1: Content, Abstract

53 no. 2: Content, Abstract

53 no. 3: Content, Abstract

53 no. 4: Content, Abstract

 

Volume 52

52 no. 1: Content, Abstract

52 no. 2: Content, Abstract

52 no. 3: Content, Abstract

52 no. 4: Content, Abstract

 

Volume 51

51 no. 1: Content, Abstract

51 no. 2: Content, Abstract

51 no. 3: Content, Abstract

51 no. 4: Content, Abstract

 

Volume 50

50 no. 1: Content, Abstract

50 no. 2: Content, Abstract

50 no. 3: Content, Abstract

50 no. 4: Content, Abstract

 

Volume 49

49 1/2: Content, Abstract

49 no. 3: Content, Abstract

49 no. 4: Content, Abstract

49 supplement: Content, Abstract

 

Volume 48

48 1/2: Content, Abstract

48 3/4: Content, Abstract

 

Volume 47

47 1/2: Content, Abstract

47 3/4: Content, Abstract

 

International Journal of Systematic Zoology 

Quarterly of the Museum & Institute of Zoology, Polish Acadamy of Sciences

   
        Image        Editors

Information for Authors

Orders

Online Access:

 

      [Vol. 58 (2008) - present]

            [Vol. 54 (2004) - Vol. 64 (2014)]

   

                                                              

Wydawca Fundacja Natura optima dux (do roku 2015)

 Działalność wydawnicza dofinansowana w 2014 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, umowa Nr 1057/P-DUN/ZO/2014

 Działalność wydawnicza dofinansowana w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, umowa Nr 674/P-DUN/2015