Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Projekty muzealne

Kolekcje Zoologiczne

 • P.o. Dyrektora
 • dr hab. Tomasz Mazgajski, profesor MiIZ con info
  • mgr inż. Marta Perkowska, starszy specjalista ds. administracji
  • Dział Księgowości
  • Kierownik - mgr Sylwia Wiśniewska, główna księgowa
   • mgr Paulina Wieteska, starszy specjalista ds. finansowo księgowych
   • mgr Paulina Nowak, samodzielna księgowa
   • mgr lic.Marzena Drzewiecka, samodzielna księgowa
  • Dział Kadr
  • mgr Justyna Romaniuk – specjalista ds. kadr
  • mgr Barbara Piontek, starszy specjalista ds. płac
 • Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 • dr hab. Robert Rutkowski, prof. MiIZ
  • Muzeum Zoologiczne:
  • Kierownik – prof. dr hab. Dariusz Iwan, profesor
  • Z-ca kierownika Muzeum - mgr Dominika Mierzwa-Szymkowiak, biolog
   • dr hab. Marcin Kamiński, profesor MiIZ con info
   • dr Wioletta Wawer, specjalista (N) con info
   • dr Marcin Raś, adiunkt
   • mgr Przemysław Szymroszczyk, biolog
   • mgr inż. Tomasz Huflejt, biolog
   • mgr Krzysztof Gagla, biolog
   • mgr Aleksandra Bilska, biolog
   • Izabela Dardzińska, technik
  • Pracownia Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców: con info
  • Kierownik – prof. dr hab. K. Wioletta Tomaszewska, profesor con info
  • dr hab. Maria Holynski, profesor MiIZ
  • dr hab. Maria Sterzyńska, profesor MiIZ
  • dr hab. Ewa Durska, adiunkt
  • dr hab. Marcin Zalewski, specjalista (N)
  • dr M. Kowalewska-Groszkowska, specjalista (N)
  • dr Adam Stroiński, adiunkt
  • dr Karol Szawaryn, adiunkt
  • dr Lech Karpiński, adiunkt
  • dr Dagmara Żyła, adiunkt
  • dr Katarzyna Koszela, adiunkt
  • Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych
  • Kierownik - prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, profesor con info
   • prof. dr hab. Tadeusz Malewski, profesor con info
   • dr Robert Rutkowski, profesor MiIZ con info
   • dr hab. Małgorzata Pilot, profesor MiIZcon info
   • dr hab. Andre Viola de Moura, profesor MiIZcon info
   • dr Anna Sztencel-Jabłonka, adiunkt con info
   • dr Hanna Panagiotopoulou-Stawnicka, adiunkt con info
   • dr Karolina Lan Doan, adiunkt con info
   • dr Sylwia Czarnomska, adiunktcon info
   • mgr Barbara Bujalska, biolog con info
   • mgr Monika Patrzyk, biolog con info
   • mgr Aleksandra Gwiazdowska, biolog
   • lic. Karolina Szyszka, technik
  • Pracownia Badań Ornitologicznych con info
  • Kierownik – dr hab. Tomasz Mazgajski, profesor MiIZ con info
   • dr hab. Przemysław Chylarecki, profesor MiIZ con info
   • dr Anna Dubiec, adiunkt con info
   • dr Justyna Kubacka, adiunkt
   • dr inż. Marta Maziarz, adiunkt con info
   • mgr Szymon Beuch, biolog
   • mgr inż. Tomasz Chodkiewicz, kierownik projektu, koordynator
   • Stacja Ornitologiczna con info
   • dr Gerard Kanarek, adiunkt con info
   • dr Dominik Marchowski, adiunkt
   • mgr Arkadiusz Sikora, starszy biolog con info
   • Piotr Zieliński, technik
     • Centrala Obrączkowania Ptaków
     • Kierownik Tomasz Mokwa, starszy biolog
      • dr Izabela Fischer, specjalista
      • mgr Magdalena Nowakowska, starszy biolog
      • mgr Anna Zawadzka, technik
      • inż. Laura Trzyńska, technik
      • lic. Aleksandra Stawska, technik
   • Pracownia Owadów Społecznych i Myrmekofilnych con info
   • Kierownik – dr hab. Magdalena Witek, profesor MiIZ
   • Prof.dr hab. Wojciech Czechowski, profesor
   • dr hab. Sergey Belokobylskiy, profesor MiIZ
   • dr Gema Trigos Peral, adiunkt con info
   • dr Piotr Ślipiński, adiunkt con info
   • dr Maak Istvan Elek, adiunkt
   • mgr Hanna Babik, asystent
   • Pracownia Ewolucji i Ekologii Kręgowców
   • Kierownik - prof. dr hab. Mieczysław Wolsan, profesor con info
    • dr Stanisław Pagacz, adiunkt
    • dr Julia Witczuk, adiunkt
    • dr Aleksandra Wołoszyn-Gałęza, adiunkt
    • mgr Joanna Mazgajska, biolog
    • mgr Maciej Augustyn, biolog
    • Maciej Januszczak, technik
   • Pracownia Ekologii Behawioralnej
   • Kierownik – dr hab. Roman Gula, profesor MiIZ
    • prof. dr hab. Jörn Theuerkauf, profesor
    • prof. dr hab. Piotr Jabłoński, profesor
    • dr Alfredo Attisano, adiunkt con info
   • Nematologiczne Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowe
   • Kierownik - dr Grażyna Winiszewska-Ślipińska, adiunkt con info
    • dr Katarzyna Rybarczyk-Mydłowska, adiunkt
    • mgr Łukasz Flis, asystent
    • mgr Grzegorz Sikora, biolog
    • mgr Kubicz Magdalena, biolog
   • Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych
   • Kierownik - dr hab. Robert Rutkowski, profesor MiIZ con info
   • Szkoła Doktorska Bio Planet
   • Kierownik – dr hab. Przemysław Chylarecki, profesor MiIZ
  • Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
  • dr Anna Jachner-Miśkiewicz
   • Dział Księgowości
   • Kierownik - mgr Sylwia Wiśniewska, główna księgowa
    • mgr Paulina Wieteska, starszy specjalista ds. finansowo księgowych
    • mgr Paulina Nowak, samodzielna księgowa
    • lic.Marzena Drzewiecka, samodzielna księgowa
   • Dział Kadr
   • mgr Justyna Romaniuk – specjalista ds. kadr
   • mgr Barbara Piontek, starszy specjalista ds. płac
   • Biblioteka
   • Kierownik – mgr Katarzyna Lis, starszy dokumentalista
    • mgr Monika Malcher, starszy dokumentalista
    • mgr Joanna Adamiec - Siemiątkowska, dokumentalista biblioteczny
    • mgr Paulina Wróblewska, dokumentalista biblioteczny
    • Maria Kościesza, samodzielny bibliotekarz
    • Paweł Jaros, grafik
   • Archiwum
   • Kierownik - wakat
    • mgr Maria Główka, starszy dokumentalista-archiwista
   • Dział Wydawnictw
   • Kierownik - wakat
    • mgr Andrzej Bartha, specjalista ds. wydawnictw
    • mgr Renata Bryk-Kabała, redaktor techniczny
    • Tomasz Karolkiewicz, redaktor techniczny
    • dr Jolanta Wytwer, specjalista
   • Dział Administracji i Obsługi
   • Kierownik - mgr. Marek Śliwiński, specjalista ds. administracji
    • mgr Robert Turlej, specjalista ds.informatycznych
    • mgr inż. Zygmunt Paluch, specjalista ds. BHP i Ppoż
    • mgr Ewelina Konopka, specjalista ds. administracji
    • Piotr Płócienniczak, kierowca-pracownik administracyjny
    • Rafał Woźny, informatyk
    • Rafał Lewandowski, recepcjonista-portier
    • Grażyna Biernacka, recepcjonista
    • Renata Odzioba, sprzątaczka
   • Z-ca Kierownika - mgr Zenon Rohde, starszy specjalista ds. administracji,Gdańsk
    • mgr Alicja Bielska, starszy specjalista
    • Grzegorz Ławicki, konserwator
    • Teresa Żyłko, starsza woźna
   • Inspektor Ochrony Danych
   • Michał Perko This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • Gdańsk
   • Kierownik - mgr Zenon Rohde, starszy specjalista
    • mgr Alicja Bielska, starszy specjalista
    • Grzegorz Ławicki, konserwator
    • Teresa Żyłko, starsza woźna

Subcategories