Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

1. Kamiński M.: Grupa rodzajowa Ectateus (Coleoptera: Tenebrionidae) - filogeneza i klasyfikacja. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: D. Iwan.

2. Łączyński P.: Filogeneza i klasyfikacja rodzajów biedronek z plemienia Chilocorini (Coleoptera: Coccinellidae) w oparciu o analizę cech morfologicznych postaci dorosłych. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: W. Tomaszewska.

3. Schimrosczyk P. D.: Rewizja systematyczna i filogeneza chrząszczy z rodzaju Anchophthalmus Gerstaecker, 1854 (Coleoptera, Tenebrionidae). Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: D. Iwan.

4. Szawaryn K.: Filogeneza biedronek z rodzaju Epilachna na podstawie analizy markerów molekularnych. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: W. Tomaszewska.

5. Wawer W.: „Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania ekspansji  pająka Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)”. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: A. Liana.

Zakończone (2011)

 

Kamiński M. E-Catalogue of world members of subtribe Melambiina Mulsant et Rey, 1854 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Okres realizacji 05.2011-12.2011. wyniki - link

Łączyński P. Rewizja systematyczna rodzaju Endochilus Weise (Coleoptera: Coccinellidae: Chilocorini). Okres realizacji: 05.2011–12.2011. wyniki – publikacja w druku

Mierzwa-Szymkowiak D. Cechy geochemiczne tarasów zalewowych warunkujące występowanie ślimaka lądowego Cepaea vindobonensis w dolinie Wisły. Cepaea vindobonensis wskaźnikiem zagrożeń powodziowych.Okres realizacji 05.2011–12.2011.

Szawaryn K. Redeskrypcja nowogwinejskich gatunków z rodzaju Afidentula Kapur, 1958. Okres realizacji: 05.2011–12.2011. wyniki – publikacja w druku

Wawer W. Udział i rola ekspansywnego gatunku Argiope bruennichi w zgrupowaniach pająków sieciowych w wybranych w wybranych regionach Polski. Okres realizacji: 06.2011–12.2011.

 

Realizowane

 

Raś M. Zależność pomiędzy budową układu tchawkowego a wielkością ciała u              owadów. Okres realizacji: 05.2012–12.2012.

Szawaryn K. Analiza morfologiczna przedstawicieli rodzaju Figura Ukrainsky, 2006 (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Okres realizacji: 05.2012–12.2012.

Projekt  — Filogeneza, klasyfikacja i biogeografia zwierząt

 

Ewolucja Cyclopoida (Crustacea, Copepoda) w wodach śródlądowych - Hołyńska M.

Filogeneza i klasyfikacja rodziny Tenebrionidae (Insecta: Coleoptera) - Iwan D., Kamiński M.

Filogeneza i klasyfikacja chrząszczy z plemienia Chilocorini (Coleoptera: Coccinellidae) - Łączyński P.

Filogeneza plemienia Epilachnini(Coleoptera: Coccinellidae) - Szawaryn K.

Filogeneza kompleksu rodzin Endomychidae-Coccinellidae (Coleoptera: Cucujoidea) - Tomaszewska W.

 

Projekt  — Trwałość populacji i różnorodność gatunkowa zwierząt: kluczowe czynniki i mechanizmy

 

Zasięg Cepaea vindobonensis w Europie. Zależność rozmieszczenia gatunku od warunków geochemicznych środowiska - Mierzwa-Szymkowiak D.

Trwałość populacji Cepaea vindobonensis w różnych biofacjach - Mierzwa-Szymkowiak D.

Owady ortopteroidalne Kotliny Sandomierskiej; Prostoskrzydłe (Orthoptera) Tatr i Podhala - Liana A.

Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania ekspansji tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi - Wawer W.

 

 

a

Subcategories