Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński


Więcej informacji: TUTAJ

 

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

 

View the embedded image gallery online at:
https://miiz.waw.pl/en/17-instytut?start=20#sigFreeId8282f35508

 

Muzeum Okręgowe w Chełmie

 

View the embedded image gallery online at:
https://miiz.waw.pl/en/17-instytut?start=20#sigFreeId8277d24455

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

 

View the embedded image gallery online at:
https://miiz.waw.pl/en/17-instytut?start=20#sigFreeIdef54280676

 

Muzeum - Pałac Lubomirskich w Przeworsku

 

View the embedded image gallery online at:
https://miiz.waw.pl/en/17-instytut?start=20#sigFreeIdf151e27f1e

 

Muzeum Okręgowe w Krośnie

 

View the embedded image gallery online at:
https://miiz.waw.pl/en/17-instytut?start=20#sigFreeId8eeabfb7c2

 

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

 

View the embedded image gallery online at:
https://miiz.waw.pl/en/17-instytut?start=20#sigFreeIdecc0371d0f

 

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim

 

View the embedded image gallery online at:
https://miiz.waw.pl/en/17-instytut?start=20#sigFreeId7b69a9d906

 

Państwowe Muzeum w Białymstoku

 

View the embedded image gallery online at:
https://miiz.waw.pl/en/17-instytut?start=20#sigFreeId7ce6fc69ea

 

Muzeum Regionalne w Ostródzie

 

View the embedded image gallery online at:
https://miiz.waw.pl/en/17-instytut?start=20#sigFreeIdaeeadac8e9

 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

 

View the embedded image gallery online at:
https://miiz.waw.pl/en/17-instytut?start=20#sigFreeIde3b0c50316

 

Muzeum Przyrody w Drozdowie

 

View the embedded image gallery online at:
https://miiz.waw.pl/en/17-instytut?start=20#sigFreeIde5f0ee010d

Lekcje muzealne

 

 

Przedszkole

Temat lekcji                                                                        

Radości i smutki zwierząt dziko żyjących                                                                           6-latki                       

Szkoła podstawowa

Temat lekcji                                                                       

Co powiedziałyby dzikie zwierzęta, gdyby umiały mówić ludzkim głosem?              Klasy I-III                 

Świat zwierząt w pastelach                                                                                                   Klasy II-III

Jak naprawdę wyglądają owady?                                                                                        Klasy III-VI             

Zagrożone zwierzęta Polski                                                                                                   Klasy III-VI

Drapieżnictwo w świecie zwierząt                                                                                       Klasy III-VI             

Wczoraj był, dzisiaj nie ma czyli kilka słów

o zagrożeniach czyhających na dzikie zwierzęta                                                             Klasa IV-VI              

Gimnazjum

Temat lekcji

Spacery ornitologiczne po Parku Łazienkowskim*                                                         Klasy I-III

O przyszłości dzikich zwierząt                                                                                              Klasy I-III             

CSI Warszawa, czyli detektyw Mucha na tropie                                                               Klasy I-III                 

 

 

Opisy lekcji muzealnych

                                                                              

Radości i smutki zwierząt dziko żyjących                          

Lekcja muzealna obejmuje zagadnienia związane z ginącymi zwierzętami i ochroną środowiska. Pozwala w sposób łatwy i atrakcyjny przyswoić oraz utrwalić wiadomości. Przekazywane informacje są pomocne w kreowaniu prawidłowego postrzegania zjawisk przyrodniczych, w podejmowaniu określonych decyzji w stosunku do środowiska przyrodniczego oraz w kształtowaniu umiejętności analizowania i oceniania problemu wymierania rzadkich gatunków zwierząt.

Czas trwania lekcji: około 40-60 minut

                                                                              

Co powiedziałyby dzikie zwierzęta, gdyby umiały mówić ludzkim głosem?                             

Edukacja ekologiczna uczniów szkoły podstawowej obejmuje zagadnienia związane z ginącymi zwierzętami i ochroną przyrody. Lekcja muzealna zawierająca ćwiczenia z elementami treningu kreatywności pomaga analizować i oceniać problemy wymierania rzadkich gatunków zwierząt. Głównym celem działań edukacyjnych jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów, rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan różnorodności biologicznej.

Czas trwania lekcji: około 60 minut

 

Świat zwierząt w pastelach 

Lekcja muzealna połączona ze zwiedzaniem wystawy i warsztatami plastycznymi. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość przyjrzenia się wielu gatunkom zwierząt oraz dowiedzą się w jaki sposób zwierzęta zdobywają pokarm. Na warsztatach plastycznych dzieci namalują swoje ulubione zwierzę.   

Czas trwania lekcji: około 60 minut

 

Jak naprawdę wyglądają owady?                                    

Owady, jak naprawdę wyglądają? Z jakich części ciała składają się? Jak wyglądają ich aparaty gębowe i czym się różnią? Jakie mają zwyczaje? Na zajęciach pokażemy zdjęcia wykonane za pomocą mikroskopu skaningowego i odkryjemy niektóre tajemnice owadów.

Czas trwania lekcji: około 120 minut

 

Zagrożone zwierzęta Polski                                                                       

Wymieranie gatunków jest procesem naturalnym wynikającym ze zmian zachodzących w środowisku. Niestety za zmiany w dużej mierze odpowiedzialny jest człowiek, który szybko i na dużą skalę przekształca środowisko naturalne. Podczas lekcji zostaną przedstawione wybrane gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem, przyczyny ich wymierania oraz próby ochrony.

Czas trwania lekcji: około 120 minut

 

Drapieżnictwo w świecie zwierząt                                    

Lekcja muzealna omawia zależności wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe zachodzące w świecie zwierząt. Uczniowie dowiedzą się na czym polega drapieżnictwo i w jaki sposób zwierzęta przystosowały się do tego typu odżywiania. Przedstawione zostaną przykłady obrony zwierząt przed drapieżnikami. Uczestnicy lekcji spróbują uzasadnić, że zjadający i zjadani nawzajem regulują swoją liczebność.

Czas trwania lekcji: około 60 minut

 

Wczoraj był, dzisiaj nie ma

czyli kilka słów o zagrożeniach czyhających na dzikie zwierzęta                                  

Lekcja muzealna podejmuje problem wymierania rzadkich gatunków zwierząt. Głównym celem działań edukacyjnych jest kształtowanie świadomości i budowanie zainteresowania uczniów sprawami przyrody, wyrabianie nawyków i zachowań proekologicznych w życiu codziennym, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

Czas trwania lekcji: około 60 minut

 

Spacery ornitologiczne po Parku Łazienkowskim          

Lekcja plenerowa w Parku Łazienkowskim daje możliwość obserwacji co najmniej kilkunastu gatunków ptaków żyjących w Warszawie, z bardzo bliskiej odległości. Spacer z udziałem zawodowego ornitologa zachęca do poznania gatunków, które na co dzień nie są dostrzegane przez człowieka. Można nauczyć się odróżniania gatunków pokrewnych, np. sikor, wróbla i mazurka, a także poznać historię życia ptaków w Parku Łazienkowskim.

Czas trwania lekcji: około 60-90 minut

 

O przyszłości dzikich zwierząt                                                                             

Lekcja muzealna podejmuje problem wymierania gatunków dzikich zwierząt. Głównym celem działań edukacyjnych jest kształtowanie postaw badawczych i odpowiedzialności za stan różnorodności biologicznej oraz rozwijanie zainteresowań dotyczących przyrody.

Czas trwania lekcji: około 60 minut

 

CSI Warszawa, czyli detektyw Mucha na tropie                        

Lekcja muzealna podejmuje zagadnienia związane z entomologią sądową. Podczas aktywnych zajęć uczniowie sprawdzą w jaki sposób można rozwiązać zagadki kryminalne, gdy zawodzą metody medyczne i sądowe. Spróbują odpowiedzieć na  pytanie: czy owady mogą pomóc w ściganiu przestępców, określaniu czasu, miejsca i przyczyny śmierci? Uczestnicy lekcji zostaną na jeden dzień entomologiami sądowymi.

Czas trwania lekcji: około 180 minut

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://miiz.waw.pl/en/17-instytut?start=20#sigFreeIdbe8a90b893

Instytut Zoologiczny PAN powstał w 1953 roku. Jednakże w swojej pracy zachowywał ciągłość z działalnością byłego Państwowego Muzeum Zoologicznego, w oparciu o które powstał i stąd w 1955 roku obchodził 10-lecie pracy po wyzwoleniu Polski.

            Dla zobrazowania dorobku pracy Instytutu została zorganizowana wystawa, na której zwiedzający mogli zapoznać się nie tylko z pracą naukową, która stanowiła zasadniczy zakres działalności Instytutu, ale również z wkładem pracowników w organizację nauki w Polsce.

            W szeregu gablot został przedstawiony dorobek opublikowany w powojennym dziesięcioleciu. Prace naukowe Instytutu Zoologicznego szły w trzech zasadniczych kierunkach. Doskonaleniu układu naturalnego świata zwierząt poświęcono w omawianym dziesięcioleciu 20 prac. Wyniki badań morfologiczno-biologicznych różnych grup zwierząt zostały zawarte w 18 opublikowanych pracach. Wreszcie badaniu fauny Polski poświęcono 24 prace. Wyniki badań Stacji Ornitologicznej zawarto w szeregu artykułów popularno-naukowych oraz w pierwszej pracy naukowej, opartej całkowicie na materiałach pochodzących z akcji obrączkowania ptaków, prowadzonej przez Instytut.

            Osobne omówienie poświęcono pracownikom Biblioteki Instytutu, z którą bezpośrednio wiązała się nasza działalność wydawnicza. Instytut wydawał 4 czasopisma naukowe: Annales Zoologici, Fragmenta Faunistica, stanowiące również kontynuację dawnego wydawnictwa byłego Państwowego Muzeum Zoologicznego; Acta Ornithologica, pisma posiadające również stare tradycje oraz nowe wydawnictwa Acta Theriologica, poświęcone badaniom ssaków. Ponadto Instytut wydawał 3 serie wydawnictw popularnych, a mianowicie Fauna słodkowodna Polski, Popularne monografie zoologiczne, Klucze do oznaczania owadów Polski. Z bogatą działalnością wydawniczą wiązała się akcja wymiany wydawnictw, prowadzona przez Bibliotekę. Wymiana, która w 1939 obejmowała 614 placówek krajowych i zagranicznych, zaczęła się po wojnie w 1946 roku od skromnej liczby 112 placówek. Jednakże już w 1952 roku poziom przedwojenny został przekroczony i w 1955 roku prowadzono wymianę z 708 placówkami, rozrzuconymi w 74 krajach całego świata. Pracownicy Biblioteki brali również żywy udział w organizowaniu nowoczesnych prac bibliotecznych w Polsce, zamieszczając szereg artykułów w pismach fachowych.

            Wystawa zwracała również uwagę na osiągnięcia we współpracy z nauczycielstwem i szkołami, prowadzonej przez cały szereg pracowników Instytutu. Współpraca ta przejawiała się w publikowaniu w czasopismach dla nauczycieli artykułów popularyzujących osiągnięcia współczesnej biologii, podających metody techniczne zbierania i konserwowania eksponatów edukacyjnych. Szereg tłumaczeń podręczników do książek popularno-naukowych został dokonany przy współudziale pracowników Instytutu. Niektórzy opracowali ksiązki popularne, dotyczące różnych zagadnień przyrodniczych. W końcu kilku pracowników zajmowało się popularyzacją masową, zamieszczając dziesiątki artykułów w pismach codziennych, tygodnikach i miesięcznikach.

            Pracownicy naukowi wiele czasu poświęcili na badania terenowe, które objęły nie tylko teren Polski, ale również cały Półwysep Bałkański, Węgry, część Francji, Anglii i Niemiec. Wyjazdy zagraniczne miały miejsce w latach 1947-1954.

           

 

Na postawie materiałów archiwalnych MiIZ PAN. 

Subcategories