Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

International Journal of Systematic Zoology 

Quarterly of the Museum & Institute of Zoology, Polish Acadamy of Sciences

   
        Image        Redakcja

Wskazówki dla autorów

Zamówienia

Dostęp online:

 

      [Vol. 58 (2008) - present]

            [Vol. 54 (2004) - Vol. 64 (2014)]

   

                                                              

Wydawca Fundacja Natura optima dux (do roku 2015)

 Działalność wydawnicza dofinansowana w 2014 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, umowa Nr 1057/P-DUN/ZO/2014

 Działalność wydawnicza dofinansowana w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, umowa Nr 674/P-DUN/2015