foto Piotr Ślipiński

Dyrektor

dr hab. Tomasz Mazgajski, profesor nadzwyczajny    

dr hab. Ewa Durska, specjalista

mgr Robert Turlej, specjalista ds. funduszy strukturalnych UE 

Dział księgowości

Kierownik - mgr Sylwia Wiśniewska, główna księgowa  

mgr Barbara Piontek, samodzielna księgowa 

mgr Paulina Stopczyńska, samodzielna księgowa 

mgr Małgorzata Trętowska, księgowa 

 

 

Zastępca dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. Kazimiera Wioletta Tomaszewska, profesor zwyczajny      

Muzeum Zoologiczne 

Kierownik – prof. dr hab. Dariusz Iwan, profesor zwyczajny 

             dr Marcin Kamiński, adiunkt  

 

mgr Przemysław Szymroszczyk, biolog

mgr Marcin Raś, doktorant 

Pracownia Systematyki i Zoogeografii

Kierownik – prof. dr hab. Kazimiera Wioletta Tomaszewska, profesor zwyczajny  

dr hab. Maria Holynski, profesor nadzwyczajny  

dr Violetta Hawro, adiunkt

dr Wioletta Wawer, biolog 

mgr Andrzej Kołaczyński

 

Dział Zbiorów 

Kierownik – vacat

mgr Tomasz Huflejt, biolog 

Izabela Dardzińska, technik  

Dział Upowszechniania, Promocji i Rozwoju

Kierownik – mgr Dominika Mierzwa-Szymkowiak, biolog 

Anna Kupczyk-Kozłowska, technik 

Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych

Kierownik – prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, profesor zwyczajny  

dr hab. Tadeusz Malewski, profesor nadzwyczajny   

dr Anna Sztencel-Jabłonka, adiunkt    

dr Magdalena Buś, specjalista 

dr Robert Rutkowski, specjalista 

mgr Barbara Bujalska, biolog

mgr Katarzyna Kowalewska, biolog

mgr Jan Jakub Pomorski, biolog 

mgr Ewa Suchecka, biolog

dr Martyna Molak - Tomsia, biolog

Pracownia Badań Ornitologicznych

Kierownik – dr hab. Tomasz Mazgajski, profesor nadzwyczajny  

prof. dr hab. Piotr Jabłoński, profesor zwyczajny

dr hab. Przemysław Chylarecki, profesor nadzwyczajny

dr Anna Dubiec, specjalista

dr Michał Żmihorski, adiunkt

mgr Michał Korniluk, doktorant

mgr Adam Krupski, doktorant

mgr Iga Góźdź, doktorant 

Stacja Ornitologiczna

dr Gerard Kanarek, adiunkt

dr Grzegorz Neubauer, adiunkt

dr Lucyna Pilacka, adiunkt 

dr Maria Magdalena Zagalska-Neubauer, adiunkt  

mgr Arkadiusz Sikora, biolog

mgr Jakub Typiak, biolog

Piotr Zieliński, technik 

Centrala Obrączkowania Ptaków

Kierownik – mgr Tomasz Mokwa, starszy biolog

mgr Magdalena Nowakowska, starszy biolog 

mgr Anna Zawadzka, starszy  biolog 

Pracownia Ekologii i Bioróżnorodności

Kierownik – prof. dr hab. Joanna Gliwicz, profesor zwyczajny   

                           dr hab. Roman Gula, profesor nadzwyczajny

                           dr Julia Witczuk, adiunkt 

dr Alfredo Attisano, adiunkt

dr Marcin Zalewski, specjalista

mgr Malgorzata Gazda, asystent

dr Jolanta Wytwer, specjalista  

mgr Stanisław Pagacz, asystent 

mgr Joanna Mazgajska, biolog 

mgr Krzysztof Gagla, biolog 

Pracownia Owadów Społecznych i Myrmekofilnych

Kierownik – prof. dr hab. Wojciech Czechowski, profesor zwyczajny   

dr hab. Sergey Belokobylskiy, profesor nadzwyczajny  

dr hab. Maria Sterzyńska, specjalista   

dr Magdalena Witek, adiunkt

mgr Hanna Babik, biolog 

dr Gema Trigos Peral, specjalista 

mgr Robert Rzeszowski, doktorant

mgr Piotr Ślipiński, asystent   

Pracownia Paleozoologii

Kierownik – prof. dr hab. Mieczysław Wolsan, profesor zwyczajny   

dr Magdalena Kowalewska-Groszkowska, specjalista

dr Adam Stroiński, adiunkt 

mgr Kamila Topolska, doktorant

mgr Daniel Tyborowski, doktorant  

Stacja Badawcza Fauny Karpat w

Ustrzykach Dolnych

Kierownik – dr hab. Kajetan Perzanowski, profesor nadzwyczajny   

dr hab. Jörn Theuerkauf, profesor nadzwyczajny

mgr Maciej Augustyn, biolog   

mgr Aleksandra Wołoszyn-Gałęza, biolog   

Maciej Januszczak, technik 

Międzynarodowe Studium Doktoranckie

Kierownik – prof. dr hab. Joanna Gliwicz, profesor zwyczajny   

Zastępca dyrektora ds. Ogólnych

dr Katarzyna Wiśniewska  

Biblioteka

Kierownik – mgr Katarzyna Lis, starszy dokumentalista 

mgr Joanna Adamiec - Siemiątkowska, młodszy bibliotekarz

mgr Monika Malcher, starszy dokumentalista 

mgr Paulina Lewandowska, dokumentalista biblioteczny 

Maria Kościesza, samodzielny bibliotekarz 

Piotr Bułhak, technik 

Paweł Jaros, grafik

Anna Szczepkowska, technik

Archiwum

Kierownik – vacat

mgr Maria Główka, archiwista 

Dział Wydawnictw

Kierownik – vacat

mgr Andrzej Bartha, specjalista ds. wydawnictw 

mgr Renata Bryk-Kabała, redaktor techniczny 

Tomasz Karolkiewicz, redaktor techniczny 

Jadwiga Kocyba, redaktor techniczny 

Dział Administracji i Obsługi

Kierownik – vacat

dr Wiesław Nowicki, specjalista ds. administracji

mgr Piotr Głodek, specjalista ds. administracji

mgr Magdalena Dękierkowska, specjalista ds. personalno-prawnych  

mgr Angelika Krzoska, specjalista ds. administracji

mgr inż. Wojciech Jerzy Wąchocki, specjalista ds. administracyjno-technicznych 

mgr inż. Marta Perkowska, samodzielny referent

Mieczysław Eibich, starszy rzemieślnik 

Mirosław Wieczorek, kierowca - pracownik administracji

mgr inż. Joanna Wyszogrodzka - samodzielny referent

Stacja Ornitologiczna

Kierownik – mgr Zenon Rohde, starszy specjalista 

mgr Alicja Bielska, starszy specjalista 

Grzegorz Ławicki, konserwator 

Teresa Żyłko, starsza woźna 

Nematologiczne Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowe

Kierownik – dr Katarzyna Wiśniewska 

Dział Promocji i Upowszechniania

mgr inż. Wojciech Jerzy Wąchocki, specjalista

Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych

Kierownik – prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, profesor zwyczajny   

dr hab. Tadeusz Malewski, profesor nadzwyczajny   

dr Robert Rutkowski, specjalista   

mgr Katarzyna Kowalewska, biolog 

mgr Jan Jakub Pomorski, biolog 

mgr Ewa Suchecka, biolog 

Pracownia Nematologii

Kierownik – dr Grażyna Winiszewska-Ślipińska, starszy specjalista   

mgr Łukasz Flis, biolog 

mgr Aleksandra Gralak, biolog 

mgr Olga Wiśniewska, biolog 

Dział administracji i Obsługi

mgr Piotr Głodek, specjalista ds. administracji

mgr Angelika Krzoska, specjalista ds. administracji

mgr inż. Marta Perkowska, samodzielny referent

mgr Barbara Piontek, samodzielna księgowa

mgr Paulina Stopczyńska, samodzielna księgowa

mgr Sylwia Wiśniewska, główna księgowa

 

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi

 

Instytucje

 

fauna europaea

fundacja na rzecz nauki polskiej