Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Rada naukowa kadencji 2019–2022
 

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Wanda Weiner

Zastępcy Przewodniczącego:

Prof. dr hab. Joanna Mąkol

Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz

Członkowie Rady Naukowej MiIZ PAN kadencji 2019–2022

Pracownicy MiIZ PAN:

Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz

Dr hab. Przemysław Chylarecki, profesor MiIZ PAN

Prof. dr hab. Wojciech Czechowski

Dr hab. Ewa Durska

Dr hab. Roman Gula, profesor MiIZ PAN

Dr hab. Maria Holynski, profesor MiIZ PAN

Prof. dr hab. Dariusz Iwan

Dr hab. Tadeusz Malewski, profesor MiIZ PAN

Dr hab. Tomasz Mazgajski, profesor MiIZ PAN

Dr hab. Maria Sterzyńska

Prof. dr hab. Kazimiera Wioletta Tomaszewska

Dr. Hab. Magdalena Witek, profesor MiIZ PAN

Prof. dr hab. Mieczysław Wolsan

Przedstawiciele II Wydziału:

 Prof. dr hab. Jerzy Dzik

 

Przedstawiciele innych pracowników naukowych MiIZ PAN

dr Karolina Doan

dr Katarzyna Rybarczyk-Mydłowska

dr Piotr Ślipiński

Przedstawiciel doktorantów MiIZ PAN

 

mgr Tomasz Chodkiewicz

Pozostali Członkowie Rady

 

prof. dr hab. Jerzy Bańbura (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Zbigniew Bocheński (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Kraków)

prof. dr hab. Jacek Dabert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

prof. dr hab. Joanna Gliwicz (emerytowany prof. Muzeum i Instytut Zoologii)

dr hab. Michał Grabowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki),

dr hab. Łukasz Kajtoch, prof. ISEZ PAN(Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Kraków)

prof. dr hab. Stanisław Kazubski (emerytowany prof. Muzeum i Instytut Zoologii)

prof. dr hab. Joanna Mąkol (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)

dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW (Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego, Warszawa)

dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Jan Taylor (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Werner Urlich Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

prof. dr hab. Wanda Weiner (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Kraków)

prof. dr hab. Michał Woyciechowski (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Andrzej Zalewski, prof. IBS PAN (Instytut Badania Ssaków PAN, Białowieża)