foto Piotr Ślipiński

Członkowie Rady Naukowej MiIZ PAN w kadencji 2015-2018

 

Pracownicy MiIZ:

 1. Prof.dr hab. Wiesław Bogdanowicz

 2. Dr hab. Przemysław Chylarecki, prof.nadzw.MiIZ PAN

 3. Prof. dr hab. Wojciech Czechowski

 4. Prof. dr hab. Joanna Gliwicz

 5. Dr hab. Roman Gula, prof.nadzw.MiIZ PAN

 6. Dr hab. Maria Holyński, prof.nadzw.MiIZ PAN

 7. Prof.dr hab. Dariusz Iwan

 8. Dr hab. Tadeusz Malewski, prof.nadzw.MiIZ PAN

 9. Dr hab. Tomasz Mazgajski, prof.nadzw.MiIZ PAN

 10. Dr hab. Maria Sterzyńska

 11. Prof.dr hab. Kazimiera Wioletta Tomaszewska

 12. Prof.dr hab. Mieczysław Wolsan

 13. Dr hab. Ewa Durska

 

Przedstawiciele II Wydziału:

 1. Prof.dr hab. Leszek Kuźnicki, członek rzeczywisty PAN

 2. Prof. dr hab. Andrzej Szujecki, członek rzeczywisty PAN 

 

Przedstawiciele innych pracowników naukowych MiIZ PAN:

 1. Dr Marcin Kamiński

 2. Dr Anna Sztencel-Jabłonka

 3. Dr Magdalena Zagalska-Neubauer

 

Przedstawiciel Doktorantów:

 1. Mgr Adam Krupski 

 

Pozostali Członkowie Rady:

 1. Prof.dr hab. Jerzy Bańbura, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej.

 2. Prof.dr hab. Jacek Dabert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Środowiska

 3. Prof.dr hab. Zbigniew Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody PAN

 4. Prof.dr hab. Stanisław Kazubski, emerytowany prof. MiIZ PAN

 5. Prof.dr hab. Andrzej Kaźmierski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Środowiska

 6. Dr hab. Lechosław Kuczyński, Zakład Biologii i Ekologii Ptaków, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 7. Prof.dr hab. Joanna Mąkol, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Instytut Biologii

 8. Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, KUL i MiIZ PAN

 9. Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. nadzw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wydział Biologii i Nauk o Środowisku.

 10. Dr hab. Marcin Sielezniew , Uniwersytet W Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny , Instytut Biologii

 11. Prof.dr hab. Jan Taylor, Uniwersytet W Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny , Instytut Biologii

 12. Prof.dr hab. Wanda Weiner, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

 13. Prof.dr hab. Michał Woyciechowski, Uniwersytet Jagielloński,Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauki o Środowisku

 14. Dr hab. Andrzej Zalewski, prof.nadzw. Instytutu Biologii Ssaków PAN 

 

 

 

 

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi