foto Piotr Ślipiński

International Journal of Systematic Zoology 

Quarterly of the Museum & Institute of Zoology, Polish Acadamy of Sciences

 

 

 
        Image        Redakcja
 
Wskazówki dla autorów
 
Zamówienia

 

Dostęp online:

 

                     [Vol. 58 (2008) - present]

                [Vol. 54 (2004) - Vol. 64 (2014)]

   

                                                                    

 

 

Wydawca Fundacja Natura optima dux (do roku 2015)

 Działalność wydawnicza dofinansowana w 2014 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, umowa Nr 1057/P-DUN/ZO/2014

 Działalność wydawnicza dofinansowana w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, umowa Nr 674/P-DUN/2015

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi

 

Instytucje

 

fauna europaea

fundacja na rzecz nauki polskiej