Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Zakończone (2011)

 

Kamiński M. E-Catalogue of world members of subtribe Melambiina Mulsant et Rey, 1854 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Okres realizacji 05.2011-12.2011. wyniki - link

Łączyński P. Rewizja systematyczna rodzaju Endochilus Weise (Coleoptera: Coccinellidae: Chilocorini). Okres realizacji: 05.2011–12.2011. wyniki – publikacja w druku

Mierzwa-Szymkowiak D. Cechy geochemiczne tarasów zalewowych warunkujące występowanie ślimaka lądowego Cepaea vindobonensis w dolinie Wisły. Cepaea vindobonensis wskaźnikiem zagrożeń powodziowych.Okres realizacji 05.2011–12.2011.

Szawaryn K. Redeskrypcja nowogwinejskich gatunków z rodzaju Afidentula Kapur, 1958. Okres realizacji: 05.2011–12.2011. wyniki – publikacja w druku

Wawer W. Udział i rola ekspansywnego gatunku Argiope bruennichi w zgrupowaniach pająków sieciowych w wybranych w wybranych regionach Polski. Okres realizacji: 06.2011–12.2011.

 

Realizowane

 

Raś M. Zależność pomiędzy budową układu tchawkowego a wielkością ciała u              owadów. Okres realizacji: 05.2012–12.2012.

Szawaryn K. Analiza morfologiczna przedstawicieli rodzaju Figura Ukrainsky, 2006 (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Okres realizacji: 05.2012–12.2012.