Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Studium doktoranckie

MIĘDZYNARODOWE STUDIUM DOKTORANCKIE

NAUK BIOLOGICZNYCH

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w WARSZAWIE

Muzeum i Instytut Zoologii PAN  oraz Instytut Paleobiologii PAN  prowadzą Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych kształcące w specjalnościach: zoologia, ekologia i paleobiologia. Siedzibą administracyjną Studium jest Muzeum i Instytut Zoologii (MIZ PAN), ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, tel. 629 32 21.

Kierownik Studium – dr hab. Robert Rutkowski, prof. MiIZ, robertrut@miiz.waw.pl

Nie prowadzimy rekrutacji na następne lata

Międzynarodowe Studium Doktoranckie:

  • prowadzi studia w zakresie zoologii, ekologii paleobiologia i  ewolucji
                                                    bezkręgowców: głównie owadów
                                                    kręgowców: głównie gadów, ptaków i ssaków
  • z wykorzystaniem najnowszych i tradycyjnych technik terenowych i laboratoryjnych

Od 2019 roku w MiIZ PAN funkcjonuje Szkoła Doktorska BioPlanet, która przejęła kształcenie doktorantów . Osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia doktora odsyłamy do Szkoła Doktorska BioPlanet.

Dotychczasowi uczestnicy Studium Doktoranckiego kontynuują program na podstawie dotyczczasowego programu i regulaminu.