Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

1. Kamiński M.: Grupa rodzajowa Ectateus (Coleoptera: Tenebrionidae) - filogeneza i klasyfikacja. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: D. Iwan.

2. Łączyński P.: Filogeneza i klasyfikacja rodzajów biedronek z plemienia Chilocorini (Coleoptera: Coccinellidae) w oparciu o analizę cech morfologicznych postaci dorosłych. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: W. Tomaszewska.

3. Schimrosczyk P. D.: Rewizja systematyczna i filogeneza chrząszczy z rodzaju Anchophthalmus Gerstaecker, 1854 (Coleoptera, Tenebrionidae). Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: D. Iwan.

4. Szawaryn K.: Filogeneza biedronek z rodzaju Epilachna na podstawie analizy markerów molekularnych. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: W. Tomaszewska.

5. Wawer W.: „Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania ekspansji  pająka Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)”. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: A. Liana.