Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Projekty badawcze MNSW/ NCN

 

1. Taxonomic revisions complementing Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World. Projekt własny nr  N303 341235. Wykonawcy: J. Prószyński (kierownik). Okres realizacji: 2.09.2008–1.09.2011. 

2. Filogeneza i klasyfikacja rodzajów biedronek z podrodziny Epilachninae (Coleoptera: Coccinellidae) w oparciu o analizę cech morfologicznych i molekularnych. Projekt własny nr N N303 822040. W. Tomaszewska (kierownik). Okres realizacji: 11.05.2011–10.05.2014.

 

Inne pozastatutowe projekty badawcze

 

1. Taxonomy, systematics and biogeography of Australian ladybird beetles of the subfamily Coccidulinae (Coleoptera: Coccinellidae). Projekt własny nr. 207-29. Wykonawca: K.W. Tomaszewska (kierownik). Okres realizacji: 01.07.2007–30.06.2010. Grant Australian Biological Resources Study (ABRS)

2. Systematics of North American Cyclops inferred from morphological and molecular characters. Projekt badawczy w ramach grantu “Edward B. and Phyllis E. Reed Endowment”. Wykonawcy: Grace A. Wyngaard, M. Hołyńska. Okres realizacji: