Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

CETAF - Consortium of European Taxonomic Facilities

CETAF jest sieciowym konsorcjum instytucji naukowych w Europie, utworzony w celu promowania, kształcenia, badania i zrozumienia biologii i systematycznej paleobiologii jako całości.

Instytucje zrzeszone w Cetaf posiadają znaczne zbiory zoologiczne i zapewniają dostęp do tych zasobów szerokiemu gronu
naukowców  różnych dyscyplin naukowych.

CETAF pełni rolę forum wymiany informacji i polityki, działania w kierunku skoordynowanego działania.  Cele współpracy obejmują następujące obszary:

  • Digitalizacja zbiorów i towarzyszące mu informacje, zgodnie z ustalonymi priorytetami.
  • Rozwój usług informacyjnych dla celów naukowych, handlowych i użyteczności publicznej.
  • Promocja szkoleń dla systematyków zarówno na poziomie akademickim i na poziomie technicznym.
  • Poprawa ochrony zbiorów.
  • Poprawa dostępu do zbiorów dla wizytujących naukowców i innych pracowników poprzez wprowadzenie wspólnych procedur.
  • Koordynacja polityki naukowej i innych inicjatyw, które będą korzystać ze wspólnego rozwiązań.


http://www.cetaf.org/