foto Piotr Ślipiński

Rozmowa kwalifikacyjna

Celem rozmowy jest sprawdzenie motywacji, zainteresowań i uzdolnień kandydata do pracy naukowej, umiejętności stawiania i sprawdzania hipotez naukowych, a także znajomości języka angielskiego.

Jakich pytań należy oczekiwać?
  • o wyniki swojej pracy magisterskiej i krytyczną ich ocenę,
  • o przemyślenia związane z realizacją wybranego tematu pracy doktorskiej,
  • o działanie mechanizmów ewolucji,
  • o światowe nowości w dyscyplinie kandydata (np. na podstawie lektury Świata Nauki, Kosmosu, działów naukowych z codziennej prasy i z internetu, z Nature, Science).
Ponadto:
  • ponieważ w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą specjaliści z dziedziny zoologii, ekologii i paleobiologii można oczekiwać pytań z tych dyscyplin nawiązujących do tematyki i obiektu pracy naukowej kandydata;
  • trzeba też być przygotowanym na krótką konwersację po angielsku na powyższe tematy.

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi

 

Instytucje

 

fauna europaea

fundacja na rzecz nauki polskiej