Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Termomodernizacja budynku laboratoryjno-biurowego w Ustrzykach Dolnych należącego do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  20.05.2016
 Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2016
acrobat załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ 20.05.2016
acrobatzałącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietów nr 1 (5U) i 2 (6U) 20.05.2016
acrobatzałącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 20.05.2016
załącznik nr 12 - STWIOR - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 20.05.2016
załącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(5U) i 2 (6U) 20.05.2016
załącznik nr 13 - zdjecia obiektu 20.05.2016
acrobatodpowiedzi na pytania I 25.05.2016
acrobatogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 21.06.2016
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.07.2016

 

 

Termomodernizacja polegająca na modernizacji węzła i instalacji c.o.,c.w.u. budynku Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.16
acrobatSIWZ 16.06.16
acrobatzałączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 do SIWZ 16.06.16
załącznik nr 11 -projekt- dotyczy pakietu nr 2 (19W) 16.06.16
załącznik nr 11 -projekt- dotyczy pakietu nr 1 (8W) 16.06.16
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(8W) i 2 (19W) 16.06.16
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- opis techniczny 16.06.16
załącznik nr 13 - zdjęcia- dotyczy pakietu nr 2 (19W) 16.06.16
acrobatodpowiedzi na pytania 21.06.16
acrobatodpowiedzi na pytania II 23.06.16
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.06.16 
acrobatogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 22.07.16
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18.08.16

Termomodernizacja budynków stacji badawczej Łomna- Las należących do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  9.06.2016
 Ogłoszenie o zamówieniu 9.06.2016
acrobat załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ 9.06.2016
załącznik nr 11 - projekt- dotyczy pakietu nr 3 (4Ł) 9.06.2016
załącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietów nr 1 (2Ł) i 2 (3Ł) 9.06.2016
załącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietu nr 1 (2Ł) 9.06.2016
załącznik nr 13 zdjęcia obiektów 9.06.2016
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(2Ł) i 2 (3Ł) 9.06.2016
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietu nr 3(4Ł) 9.06.2016
acrobatodpowiedzi na pytania 21.06.2016

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia"

29.06.2016

 

Podkategorie