Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Załączniki:

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: (data: 23.10.2020)

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: (data: 27.10.2020)

Wyjaśnienie treści Specyfikacji: (data: 29.10.2020)

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: (data: 10.11.2020)

Informacja z otwarcia ofert: (data: 20.11.2020)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz.II-IV (04.12.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.12.2020)

Załączniki (1, 1a, 3, 4, 5, 6, 7):

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DA-2203/02/P/MIIZ/2020      06.10.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: (data: 23.10.2020)

Podkategorie