Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Informacje:

 

Termomodernizacja budynku naukowo-badawczego i budynku socjalnego w Gdańsku Górki Wschodnie należących do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

Zamówienie z wolnej ręki nr DA-392-9-16-WR
Wykonawca: ANER-POL Janusz Śledź, 83-110 Tczew, ul. Nadbrzeżna 25
21.10.2016
acrobatOgłoszenie o udzieleniu zamówienia DA-392-9-16-WR 21.10.2016

Podkategorie