Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Drobne prace budowlane w podziale na pakiety: pakiet nr 1 - naprawa schodów na terenie Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie; pakiet nr 2 - naprawa i wymiana istniejącego fragmentu dachu parterowego magazynu biblioteki oraz częściowa wymiana obróbek blacharskich dachu pięciopiętrowego budynku siedziby Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie; pakiet nr 3 - modernizacje instalacji c.o., modernizacje instalacji węzłów cieplnych oraz montaż nowych kotłów gazowych i doprowadzenie instalacji gazowych na terenie Stacji Badawczej Łomna las gmina Czosnów.

 

 
acrobat SIWZ  02.10.13
acrobat Ogłoszenie o zamówieniu 02.10.13
wrd Załączniki do SIWZ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,13) 02.10.13
acrobat Projekt budowlano-wykonawczy załącznik nr 10- pakiet nr 3 (budynek biurowy) 02.10.13
acrobat Projekt budowlano-wykonawczy załącznik nr 10- pakiet nr 3 (gaz-domki)
02.10.13
wrd STWiORB załącznik nr 11- pakiet nr 1 (schody) 02.10.13
wrd STWiORB załącznik nr 11 - pakiet nr 2 (obróbki blacharskie) 02.10.13
wrd STWiORB załacznik nr 11- pakiet nr 2 (dachu magazynu biblioteki) 02.10.13
wrd STWiORB załącznik nr 11 - pakiet nr 3 (gaz) 02.10.13
wrd STWiORB załącznik nr 11 - pakiet nr 3 (modernizacja instalacji C.O.) 02.10.13
acrobat Przedmiar robót załącznik nr 12 - pakiet nr 1 02.10.13
acrobat Przedmiar robót załącznik nr 12 - pakiet nr 2 02.10.13
acrobat Przedmiar robót załącznik nr 12 - pakiet nr 3 02.10.13

acrobat Sprostowanie treści SIWZ

 

14.10.13
Postępowanie, w pakiecie nr 3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty tj. do 17.10.2013 r., godz.: 10:00 nie wpłynęła żadna oferta, a w pakietach  nr 1 i 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 18.10.13

Dostawa Komputera przenośnego (notebook) z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego, oraz Acces Point w podziale na pakiety.

 

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu
22.02.13
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.02.13
acrobat Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   15.03.13
acrobat Zawiadomienie o wyborze ofert pakiet I 15.03.13
acrobatZawiadomienie o wyborze ofert pakiet II      15.03.13
acrobatOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.04.13

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego częściowo finansowana z projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałania 1.3.1 pt. Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce, nr UDA/POIG.01.03.01-00-133/09.

 

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu  10.09.13
acrobat SIWZ 10.09.13
wrd Załączniki do SIWZ 10.09.13
acrobat Odpowiedzi na pytania I  13.09.13
acrobat Odpowiedzi na pytania II  13.09.13
acrobat Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 05.11.13
acrobat Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31.12.13

Dostawa obrączek ornitologicznych metalowych prod. Piotr Olejniczak "ARANEA"

 

acrobat Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 02.09.13
acrobat Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18.12.13

 

Podkategorie