Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Załączniki (1, 1a, 3, 4, 5, 6, 7):

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DA-2203/02/P/MIIZ/2020      06.10.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: (data: 23.10.2020)

Informacje:

 

Termomodernizacja budynku naukowo-badawczego i budynku socjalnego w Gdańsku Górki Wschodnie należących do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

Zamówienie z wolnej ręki nr DA-392-9-16-WR
Wykonawca: ANER-POL Janusz Śledź, 83-110 Tczew, ul. Nadbrzeżna 25
21.10.2016
acrobatOgłoszenie o udzieleniu zamówienia DA-392-9-16-WR 21.10.2016

Podkategorie