Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 08.08.2016 r

numer ogłoszenia 5/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników producenta Pacific Biosciences w podziale na zadania:

Zadanie 1: 12 szt. Etylowy alkohol 99,8% cz.d.a. 500 ml

 

 1. Liczba złożonych ofert : 2

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

1.

MAR-FOUR Marian Siekierski 02-593 Warszawa, ul. Rostafińskich 4.

1020,00

2.

Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych  Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Boczna 10.

660,00

 

 

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1,: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych  Duchnice ul. Boczna 10,  05-850 Ożarów Mazowiecki

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, oferta z najniższą ceną, uznana za najkorzystniejszą

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
 2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych  Duchnice ul. Boczna 10,  05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

 

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 08.08.2016 r.

             (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 27.07.2016 r.

numer ogłoszenia 5/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII        

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na poniższe zadania:

 

 1. Etylowy alkohol 99,8% cz.d.a. 500 ml - 12 szt.

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4 ust 8a PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 05.07.2016 r

numer ogłoszenia 6/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

 

Zadanie 1: Przedmiot/ Separation Gel - LPAI 10 mL Nr kat./ 608010 szt. 4

Zadanie 2: Przedmiot/ GeXP DNA Size Standard Kit - 400 Nr kat./ 608098 szt. 2

 

 1. Liczba złożonych ofert : 1

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska Sp. Z.o.o.,

ul. Wolińska 4,

03-699 Warszawa.

1480,00 zł

1820,40 zł

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Comesa Polska Sp. Z.o.o.,

ul. Wolińska 4,

03-699 Warszawa.

700,00 zł

861,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, Comesa Polska Sp. Z.o.o.,  ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa

- w zakresie zadań 2, Comesa Polska Sp. Z.o.o.,  ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa

 

 

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 2: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

 

 

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1, Comesa Polska Sp. Z.o.o.,  ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa

- w zakresie zadań nr 2, Comesa Polska Sp. Z.o.o.,  ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa

 

 

 

 

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

 

 

 

    Warszawa, dnia 05.07.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 05.07.2016 r

numer ogłoszenia 7/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników NucleoSpin Tissuex250, nr kat. 740952.250, 2 op.

 1. Liczba złożonych ofert : 1

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto PLN

Cena brutto PLN

1.

AQUA LAB A. Sierzputowski

i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

4 436,00

5 446,28

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- AQUA LAB A. Sierzputowski

  i Wspólnicy Sp. j.

  ul. Zabłocka 10

  03-194 Warszawa

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
 2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j. ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa. Data udzielenia zamówienia 05.07.2016 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 05.07.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Podkategorie