Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Zapytanie ofertowe DA-2203-01/ZO/2020 na dostawę sprzętu i urządzeń informatycznych dla Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

Załączniki:

Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego: (02.11.2020)

Informacja z otwarcia ofert w Zapytaniu Ofertowym nr DA-2203-01/ZO/MIIZ/2020: (10.11.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zapytaniu Ofertowym nr DA-2203-01/ZO/MIIZ/2020 (17.11.2020)

Muzeum i Instytut Zoologii PAN zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia,
którego przedmiotem jest modernizacja infrastruktury informatycznej.
Wycenę należy przygotować według formularza cenowego (Załącznik nr 2 Zaproszenia).

pliki do pobrania:

Zalacznik nr 1 do zaproszenia-opis przedmiotu
Zalacznik nr 2 do zaproszenia-formularz
Zaproszenie do szacowania z zalacznikami

Zapraszamy do pobrania dokumentów w formacie PDF:

Zaproszenie

Formularz szacowanej wartości 1

Formularz szacowanej wartości 2

Formularz szacowanej wartości 3

Formularz szacowanej wartości 4

Pobierz pdf: TUTAJ

Podkategorie