Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ASYSTENTA (2)

 

 

W dniu 19 sierpnia 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Asystenta

w Pracowni Nematologii

 

Dokumenty na konkurs złożyli:

Dr Izabela Wojciechowska

Mgr Olga Wiśniewska

 

Komisja konkursowa Protokołem  z dnia 10 sierpnia 2015 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Asystenta p. mgr Olgi Wiśniewskiej.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ASYSTENTA (1)

 

 

W dniu 19 sierpnia 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Asystenta

w Pracowni Nematologii

 

Dokumenty na konkurs złożyli:

Dr Izabela Wojciechowska

Mgr Łukasz Flis

 

Komisja konkursowa Protokołem  z dnia 10 sierpnia 2015 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Asystenta p. mgr Łukasza Flisa.

 

Warszawa, 04 marca 2015 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

 

W dniu 27 Lutego 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych MiIZ PAN.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 27 lutego 2015 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Adiunkta Panią Dr Martynę Molak.

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS  NA  STANOWISKO

 Adiunkta

Konkurs NCN  SONATA BIS – NZ

Konkurs skierowany jest do osób posiadających stopień doktora lub doktorantów, których doktoraty uzyskały już formalne recenzje. Poszukujemy osób samodzielnych, zainteresowanych prowadzeniem badań i karierą naukową.

Kandydat powinien mieć duże doświadczenie w samodzielnej analizie danych biologicznych/ekologicznych (modelowaniu) i publikacji wyników w renomowanych czasopismach jako pierwszy autor. Oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego, umożliwiającej swobodną komunikację oraz przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych. Znajomość oprogramowania GIS, programów statystycznych, podstaw genetyki molekularnej oraz gotowość do samodzielnego poznawania nowych technik badawczych i nowych dziedzin wiedzy będą istotnymi atutami. Oferujemy bardzo korzystne warunki zatrudnienia.

Opis zadań:

Pracujemy nad koewolucją relacji między gospodarzem i pasożytem lęgowym na Nowej Kaledonii. Wyniki obejmują zarówno dane ekologiczne jak i genetyczne. Dodatkowo pracujemy także nad innymi gatunkami ptaków na Nowej Kaledonii

Adiunkt będzie zajmował się analizami i publikowaniem wyników.

Warunki zatrudnienie:

Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 16 miesięcy (maksymalnie 28 miesięcy).

Miejsce pracy: Warszawa

Warunki i tryb rekrutacji:

Kwalifikacja ma charakter konkursu i oceniane będą następujące kryteria:

1)    dorobek naukowy ze szczególnym uwzględnieniem publikacji, w których aplikant jest pierwszym autorem (30 %),

2)    znajomość języka angielskiego (30 %),

3)    doświadczenie w analizach danych biologicznych(20 %),

4)    ocena motywacji i predyspozycji do pracy badawczej (10 %),

5)    uczestnictwo/kierowanie projektami badawczymi (10 %),

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1)    Kwestionariusz osobowy (w języku polskim)

2)    List motywacyjny (w języku angielskim)

3)    Curriculum Vitae (w języku angielskim)

4)    Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego (w języku angielskim lub polskim)

5)    Odpis dyplomu doktora lub inne dokumenty potwierdzajace stopień zaawansowania studiów w przypadku doktorantów ostatniego roku studiów (w języku angielskim lub polskim)

6)    Dwa listy z referencjami (w języku angielskim lub polskim)

7)    Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne (w języku angielskim lub polskim).

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesyłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofertach pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do rozmowy z komisją kwalifikacyjną przez Skype w jeżyku angielskim.

Zatrudniony zostanie kandydat, który uzyska najwyższą liczbę punktów w rankingu.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2015 r.:

1 komplet - wysłać emailem wymagającym potwierdzenia odbiorcy w jednym pliku pdf do kierownika projektu: dr hab. Jörn Theuerkauf, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1 komplet - (oryginały dokumentów aplikacyjnych) z dopiskiem na zaklejonej kopercie

„Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN” – w Sekretariacie MiIZ PAN

(ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)

 Informacje dotyczące wynagrodzenia – e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Jörn Theuerkauf)

Dokumenty dostarczone po 13 marca 2015 r. nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 30 marca 2015 r.

 

Podkategorie