Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 13.12.2016 r.

numer ogłoszenia DA-2201-351-16-BIP-25

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

 1. Rodzaj zamówienia: dostawy [ X ] usługi [  ]

A: Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml
 2. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

POLGEN Sp. z o.o.- Sp.K.

92-516 Łódź, ul. Puszkina 80

 784,12 zł netto

 846,85 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – unieważniono dla Zadania nr 1; cena oferty przewyższa środki przeznaczone na realizację zadania.
 2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: nie dotyczy
 3. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia – nie dotyczy
 5. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ ]   NIE  [ X  ]

B: Zadanie 3: Dithiothreitol (DTT) solution, ~1M, 10 ml (w wodzie), Molecular Biology grade

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Zadanie 3: Dithiothreitol (DTT) solution, ~1M, 10 ml (w wodzie), Molecular Biology grade
 2. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

SIGMA-ALDRICH Spółka z o.o.

Ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

 155,75 zł netto

 191,57 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – oferta nr 1

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: W wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęła jedna ważna oferta firmy: SIGMA-ALDRICH Spółka z o.o., Ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
 2. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 3. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia.

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: SIGMA-ALDRICH Spółka z o.o

Adres Wykonawcy: Ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Data udzielenia zamówienia: 13.01.2017 r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ X ]   NIE  [   ]

Warszawa, dnia 13.01.2017 r.

 

Ogłoszenie nr 2

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 13.12.2016 r.

numer ogłoszenia DA-2201-351-16-BIP-25

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

 1. Rodzaj zamówienia: dostawy [ X ] usługi [  ]

Zadanie 2: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Zadanie 2: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

 1. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

Promega Poland, High-Tech-Park, Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim, Niemcy

 2015,00 zł netto

 2015,00 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – oferta nr 1
 2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wpłynęła jedna oferta firmy: Promega Poland, High-Tech-Park, Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim, Niemcy
 3. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia.

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: Promega Poland, High-Tech-Park

Adres Wykonawcy: Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim, Niemcy

Data udzielenia zamówienia: 19.01.2017 r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ X ]   NIE  [   ]

Warszawa, dnia 19.01.2017 r.

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 13.01.2017 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-01-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL- 10 opakowań

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit – 400 - 5 opakowań

Zadanie 3: Sample Loading Solution 6.0 mL - 7 opakowań

Zadanie 4: CEQ Separation Buffer  - 3 opakowania

                                                          

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 13.01.2017 r.

numer ogłoszenia 2/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII        

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na poniższe zadania:

Odczynniki do analiz genetycznych:

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL, 15 op.

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit - 400, 10 op.

Zadanie3: GeXP DNA Size Standard Kit - 600, 1 op.

Zadanie 4: Sample Loading Solution, 15 op.

Zadanie 5: CEQ Capillary Array, 3 op.

Zadanie 6: NucleoSpin Tissue na 250 izolacji, 4 op.

Zadanie 7: NucleoSpin Soil na 250 izolacji, 2 op.

Zadanie 8: QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000), 3 op.

Zadanie 9: anty-inhibitor PCR 500rxns, 4 op.

Uzasadnienie zastosowania art. art. 4d ust 1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 19.12.2016r.

numer ogłoszenia 25/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

     MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 

  Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml,

  Zadanie 2: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

  Zadanie 3: Dithiothreitol (DTT) solution, ~1M, 10 ml (w wodzie), Molecular Biology grade

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

 

ZAWIADOMIENIE

Muzeum i Instytut Zoologii PAN zawiadamia, że w postępowaniu nr DA-2201-351-16-BIP-25 o udzielenie zamówienia publicznego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych w wyznaczonym terminie do dnia 27.12.2016 r. godz. 15:00 nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym Zamawiający w postępowaniu nr DA-2201-351-16-BIP-25 wydłużył termin składania ofert do dnia 12.01.2017 r.

Podkategorie

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi