Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Treść ogłoszenia dostepna : TUTAJ


Treść ogłoszenia dostepna : TUTAJ

Muzeum i Instytut Zoologii PAN informuje o wydłużeniu o wydłużeniu terminu składania ofert cenowych – o dwa dni -  na zadanie określone w zapytaniu ofertowym z dnia 24.05.2017 pt.: Weryfikacja i uporządkowanie ewidencji wyposażenia Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, zaciągnięcie aktualnej ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych do systemu OPTIest, oznakowanie środków trwałych oraz wyposażenia, wykonanie spisu majątku dla każdego pomieszczenia w MiIZ PAN w Warszawie oraz w trzech jednostkach podległych MiIZ PAN: w Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku, w Stacji Badawczej Fauny Karpat w Ustrzykach Dolnych oraz w Stacji Badawczej Łomna-Las oraz przeprowadzenie planowej inwentaryzacji w MiIZ PAN.

Aktualny termin składania ofert na w/w zadanie to: do dnia 7 czerwca 2017 roku (środa)

                                                                                                     

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Podkategorie