Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 29.05.2015 r

numer ogłoszenia 2/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

Zamawiający po otrzymaniu informacji, od wybranego Wykonawcy, o jego uchyleniu się od wykonania zadania nr 2 dot. zamówienia DA-2201-132-15-BIP-2 – zawiadamia
o zmianie wyboru Wykonawcy w zadaniu nr 2.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 op. QIAGEN Multiplex PCR Kit 100 206143 – zadanie nr 2

 1. Liczba złożonych ofert : 4

Zestawienie złożonych ofert dla zadania nr 2 wraz z podaniem cen

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

2.

Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8

04-511 warszawa

Wykonawca uchylił się od realizacji zadania

3.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

1 851,80 zł

 1 999,94 zł

5.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

2 360,00 zł

2 902,80 zł

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadania nr 2: ALAB-GEN Sp. z o.o.

   ul. Kątna 17

   00-703 Warszawa

     

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

      - w zakresie zadania 2: oferta z najniższą ceną uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : ------
 2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadania nr 2 ALAB-GEN Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa. Data udzielenia  zamówienia: 03.06.2015 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 03.06.2015 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 29.05.2015 r

numer ogłoszenia 2/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: 1 op. NucleoSpin®Tissue 50 izolacji MACHEREY-NAGEL 740 952.50

Zadanie 2: 2 op. QIAGEN Multiplex PCR Kit 100 206143

Zadanie 3: 2 op. CEQ Separation Gel LPA Beckman Coulter 608010

Zadanie 4: 3 op. CEQ DNA Size Standard 400 Beckman Coulter 608098

Zadanie 5: 2 op. Sample Loading Solution Beckman Coulter 608082

Zadanie 6: 2 op. CEQ Separation Buffer, 4/pk Beckman Coulter 608012

 

 1. Liczba złożonych ofert : 5

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

AQUA LAB A. Sierzputowski

i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

453,16 zł

557,39 zł

5.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

550,00 zł

676,50 zł

 

 

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

2.

Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8

04-511 Warszawa

1 100,00 zł

1 353,00 zł

3.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

1 851,80 zł

1 999,94  zł

5.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

1 180,00 zł

1 451,40 zł

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

712,72 zł

876,64 zł

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

956,55 zł

1 176,55 zł

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

464,74 zł

571,63 zł

 

Zadanie nr 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

356,36 zł

438,32 zł

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadania nr 1: AQUA LAB A. Sierzputowski

   i Wspólnicy Sp. j.

   ul. Zabłocka 10

  03-194 Warszawa

- w zakresie zadania nr 2 : Prospecta Sp. z o.o.

                                       ul. Barbórki 8

    04-511 Warszawa

- w zakresie zadań nr  3, 4, 5, 6: Comesa Polska

 ul. Wolińska 4

 03-699 Warszawa

 

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 3, 4, 5, 6: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

      - w zakresie zadań1 i 2: oferta z najniższą ceną uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
 2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadania nr 1: AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j. ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa. Data udzielenia zamówienia 29.05.2015 r.

- w zakresie zadania nr 2:. Prospecta Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 29.05.2015 r.

- w zakresie zadań nr 3, 4, 5, 6: Comesa Polska, ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 29.05.2015 r.

.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 29.05.2015 r.

             (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 28.05.2015 r

numer ogłoszenia 5/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: NucleoSpin® 96 Tissue na 2 × 96 izolacji, nr kat. 740 741.2, 2 op.

Zadanie 2: Separation Gel - LPAI 10 mL, nr kat. 608010, 10 op.

Zadanie 3: GeXP DNA Size Standard Kit – 400, nr kat. 608098, 8 op.

Zadanie 4: CEQ Size Standard 600, nr kat. 608095, 2 op.

Zadanie 5: CEQ Separation Buffer, nr kat. 608012, 5 op.

Zadanie 6: Sample Loading Solution 6.0 mL, nr kat. 608082, 10 op.

Zadanie 7: CEQ Capillary Array, nr kat. 608087, 2 op.

Zadanie 8: NucleoSpin® Tissue na 250 izolacji, nr kat. 740 952.250, 1 op.

Zadanie 9: NucleoSpin® Soil na 250 izolacji, nr kat. 740 780.250, 2 op.

Zadanie 10: QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000), nr kat. 206145, 1 op.

Zadanie 11: QIAGEN Multiplex PCR Kit (100), nr kat. 206143, 1 op.

 

 1. Liczba złożonych ofert : 5

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

4 068,82 zł

5 004,65 zł

2.

AQUA LAB A. Sierzputowski

i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

3 464,50 zł

4 261,34 zł

 

Zadania nr 2, 3, 4, 5, 6, 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

3.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

14 897,47 zł

18 323,89 zł

 

Zadanie nr 8

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

2 390,64 zł

2 940,49 zł

2.

AQUA LAB A. Sierzputowski

i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

2 035,58 zł

2 503,76 zł

 

Zadanie nr 9

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

 7 416,58 zł

9 122,40 zł

2.

AQUA LAB A. Sierzputowski

i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

6 315,04 zł

7 767,50 zł

 

Zadanie nr 10

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8

04-511 warszawa

8 500,00 zł

 10 455,00 zł

5.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

8 322,16 zł

8 987,93 zł

 

Zadanie nr 11

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

4.

Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8

04-511 warszawa

1 100,00 zł

 1 353,00 zł

5.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

965,40 zł

1 042,63 zł

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1, 8 i 9: AQUA LAB A. Sierzputowski

   i Wspólnicy Sp. j.

   ul. Zabłocka 10

  03-194 Warszawa

- w zakresie zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 7: Comesa Polska

     ul. Wolińska 4

     03-699 Warszawa

- w zakresie zadań nr  10 i 11: ALAB-GEN Sp. z o.o.

                                             ul. Kątna 17

                                             00-703 Warszawa

 

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 2, 3, 4, 5, 6, 7: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

      - w zakresie zadań 1, 8, 9, 10 i 11: oferta z najniższą ceną uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
 2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1, 8 i 9: AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j. ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa. Data udzielenia zamówienia 28.05.2015 r.

- w zakresie zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 7: Comesa Polska, ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 28.05.2015 r.

- w zakresie zadania nr 10 i 11: ALAB-GEN Sp. z o.o.,  ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 28.05.2015 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 28.05.2015 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 25.05.2015 r.

numer ogłoszenia 1/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie 1: QIAGEN Multiplex Plus PCR Kit (100), Nr kat./ 206143, 3 szt.

Zadanie 2: Qiagen QiaAmp DNA Micro Kit (50), Nr kat./ 56304, 1 op.

Zadanie 3: Qiagen QiaAmp DNA STool mini Kit (50), Nr kat./ 51504, 1 op.

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4 8a PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Podkategorie