Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Protokół z otwarcia ofert : TUTAJ

 

Treść ogłoszenia dostępna : TUTAJ

Formularz ofertowy : TUTAJ

 

„Wpływ prowadzonej gospodarki leśnej na populacje wybranych gatunków ptaków interioru leśnego w lasach nizinnych Polski”

Seminarium podsumowujące projekt realizowany w latach 2016-2018 na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez konsorcjum Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Instytut Badawczy Leśnictwa.

termin:  środa, 17 października 2018

miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary,  https://goo.gl/maps/fQKr4SHpMt12

zgłoszenia: przyjmowane do 12 października 2018

formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/OSOYL8YHomWOhnO82

liczba uczestników: maksimum 70

program: PDF do pobrania

W latach 2016-2018, w ramach grantu badawczego finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, badaliśmy wpływ wybranych działań z zakresu gospodarki leśnej na liczebność pospolitych ptaków leśnych. W ciągu trzech kolejnych sezonów lęgowych, liczyliśmy ptaki (4 x w trakcie sezonu) na 300 losowo wybranych powierzchniach zlokalizowanych w lasach nizinnych Polski. Na połowie powierzchni wykonywane były zabiegi z zakresu gospodarki leśnej (pozyskanie drewna, czyszczenia, odnowienia), podczas gdy druga połowa służyła jako próba kontrolna, nie prowadzono więc tam w/w prac. Corocznie uzyskiwano ponad 50 tys. obserwacji ptaków, a zebrane dane przeanalizowano z wykorzystaniem współczesnych metod statystycznych uwzględniających niepełną wykrywalność ptaków.

Proponowane seminarium poświęcone jest prezentacji wyników tego projektu. Na podstawie przeprowadzonych badań wskażemy zarówno te gatunki ptaków, których liczebność spada w wyniku zabiegów, jak i takie, których liczebność wzrasta wraz z intensywnością gospodarowania. Ocenimy sumaryczny wpływ najczęstszych zabiegów leśnych na wskaźniki różnorodności gatunkowej awifauny. Przyjrzymy się także ewentualnym gatunkom wskaźnikowym, które mogą ułatwić identyfikację najcenniejszych zgrupowań ptaków. Wiedząc, jakie gatunki ptaków, są wrażliwe na prowadzone zabiegi będziemy chcieli – wraz z uczestnikami seminarium – zastanowić się, nad możliwością minimalizowania ich potencjalnego negatywnego wpływu wynikającego z planowej gospodarki leśnej.

  1. Neubauer, T. Chodkiewicz, T. Wilk, A. Sikora, P. Chylarecki, Z. Borowski

Zadanie realizowane w ramach umowy nr OR.271.3.12.2015 z dnia 18 maja 2015 ze Skarbem Państwa – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

 

Treść ogłoszenia dostępna : TUTAJ

Podkategorie