Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Nazwa instytucji: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Dokładny adres: ul Wilcza 64, 00-679 Warszawa

Data złożenia oferty: 14 marca 2018 roku

Data ważności ogłoszenia: 21 marca 2018 roku

Oferowane stanowisko: bibliotekarz

Forma zatrudnienia: pełen etat - na zastępstwo

Zakres obowiązków:

- opracowanie formalne i rzeczowe książek oraz czasopism oraz współpraca czynna z Katalogiem NUKAT

- prace związane z gromadzeniem, selekcją, wymianą i ewidencjonowaniem zbiorów

- obsługa czytelników Biblioteki (udzielanie informacji katalogowej, rzeczowej i bibliograficznej)

- opieka merytoryczna nad księgozbiorem oraz prace w zakresie porządkowania księgozbioru

- obsługa repozytorium cyfrowego

Oczekiwania:

- doświadczenie w pracy bibliotekarskiej

- wykształcenie wyższe (preferowane: bibliotekoznawstwo/informacja naukowa)

- znajomość formatu MARC 21

- znajomość programów bibliotecznych Horizon oraz Virtua

- znajomość programów dLibra i dLab

- znajomość obsługi komputera (środowisko Windows),

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność

Tryb pracy:

- pełen etat (poniedziałek-piątek, godz. 8-16)

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

Adiunkta

 

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Muzeum Zoologiczne w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk biologicznych.
 2. Doświadczenie w pracy z materiałami muzealnymi w dziedzinie zoologii.
 3. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu morfologii owadów.
 4. Wiedza i doświadczenie w stosowaniu technik mikrotomografii komputerowej do analiz morfologicznych owadów.
 5. Znajomość oprogramowania z zakresu analiz morfologicznych.
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta udziałem w konferencjach i szkoleniach.
 7. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV.
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.z późn. zm.) o ochronie danych osobowych).

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN”            - należy składać do dnia 10 kwietnia 2018r.  w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)        

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi przed końcem kwietnia 2018 r.

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 OGŁASZA

KONKURS  NA  STANOWISKO

Adiunkta

 

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk biologicznych, przyrodniczych lub pokrewnych, bądź stopień doktora habilitowanego.
 2. Doświadczenie w pracy z kopalnym DNA (ancient DNA).
 3. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu genetyki populacyjnej.
 4. Wiedza i doświadczenie w stosowaniu technik biologii molekularnej do analizy polimorfizmów genetycznych.
 5. Znajomość oprogramowania z zakresu analiz filogenetycznych (np. BEAST, MrBayes).
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta udziałem w konferencjach i szkoleniach.
 7. Dobra znajomość technik sekwencjonowania nowej generacji.
 8. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 4. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 5. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora (lub wyższego)
 6. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 7. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.z późn. zm.) o ochronie danych osobowych).

 

 

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN”  - należy składać do dnia  22 lutego 2018 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)     

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 05 marca 2018 r.

foto1

O PROJEKCIE

Wodniczka to rzadki gatunek ptaka, który gnieździ się na rozległych bagnach. Na skutek ich osuszania jej liczebność gwałtownie spadła w ciągu ostatnich 150 lat. Dziś wodniczka odbywa lęgi na izolowanych płatach torfowisk niskich Europy Środkowej i Wschodniej. Spadek liczebności i fragmentacja populacji mogą nasilać kojarzenie krewniacze.

Celem projektu jest zbadanie, czy u wodniczki występuje depresja wsobna, a więc czy kojarzenie krewniacze ma negatywny wpływ na dostosowanie – liczbę, jakość i przeżywalność piskląt.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki i realizowany w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN przez dr. Justynę Kubacką.

CO, GDZIE I KIEDY

Prace terenowe będą odbywały się w Biebrzańskim Parku Narodowym i jego otulinie, od 10 maja do końca lipca 2018 r. Będą obejmowały:

- wyszukiwanie i kontrolę gniazd

- odłów wodniczek w sieci

- obrączkowanie, pomiary biometryczne i pobieranie krwi

- pobieranie prób bezkręgowców, oznaczanie bezkręgowców do rzędu

- nagrywanie śpiewających samców

 

WYMAGANIA

foto2.jpg

Poszukujemy 1-3 osób pobierających krew oraz pomocników do pozostałych prac terenowych.

Wymagania podstawowe:

 • gotowość do pracy w trudnych warunkach terenowych
 • doświadczenie w pracy terenowej związanej z ptakami
 • umiejętność poruszania się z GPSem
 • możliwość pobytu co najmniej 2-4 tygodni w miejscu badań (zależnie od doświadczenia)
 • dla osób pobierających krew: doświadczenie w pobieraniu krwi od małych ptaków i szkolenie PolLASA, licencja obrączkarska

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność rozpoznawania gatunków ptaków bagien
 • umiejętność długotrwałej i uważnej obserwacji, doświadczenie w wyszukiwaniu gniazd ptaków
 • umiejętność oznaczania stawonogów do rzędu
 • prawo jazdy

Wynagrodzenie (brutto-brutto): 100-150 zł za dzień, zależnie od doświadczenia. Praca trwa 6 dni w tygodniu, około 8 godzin dziennie. Uczestnicy otrzymują pokrycie kosztów noclegu w Stacji Terenowej UwB w Gugnach. 

Zapraszam do współpracy! Zgłoszenia (do 30.01.2018):  Justyna Kubacka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie