Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO NAUKOWE  ADIUNKTA TYPU POST-DOC

W RAMACH KONKURSU  NCN OPUS – NZ

 

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta typu post-doc w projekcie NCN OPUS-NZ Nr UMO-2019/35/B/NZ8/03431

realizowany w Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców MiIZ PAN.

Komisja Konkursowa Protokołem oraz Uchwała z dnia 17 grudnia 2021 r. jednomyślnie zarekomendowała zatrudnienie na stanowisku Adiunkta

Pana Dr Yoan Camilo Guzman Sarmiento.

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w/w rekomendację zaaprobował i zatwierdził.

Warszawa, 2021-12-20

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JUSTYNY SŁOWIAK

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ul. Wilcza 64 zawiadamia, że w dniu 7 lipca 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr Justyny Słowiak

tytuł rozprawy : ”Dental evolution in duplicidentate Glires (Mammalia) [Ewolucja uzębienia u siekaczowców (Glires) z grupy Duplicidentata (Mammalia)]”

Promotor:

Dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik

   

Recenzenci:

Dr hab. Elwira Elżbieta Szuma,

Prof. dr hab. Leonid Rekovets, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dziedzina naukowa

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina naukowa:

Nauki biologiczne

Język obrony:

polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku polskim, w języku angielskim oraz recenzje są dostępne pod adresem:

http://bip.miiz.waw.pl/justyna-slowiak/

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie przekazany po wcześniejszym zgłoszeniu udziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 05.07.2021 r. do 06.07.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR Kamila Karabana

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ul. Wilcza 64 zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr Kamila Karabana

tytuł rozprawy :

Wpływ dżdżownic na liczebność i strukturę zespołów mezofauny w glebie

Promotor:

Prof. dr hab. Uchmański

Promotor pomocniczy

Alexey V. Uvarov

Recenzenci:

Dr hab. Anna Rożen, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Joanna Kostecka, Uniwersytet Rzeszowski

Dziedzina naukowa

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina naukowa:

Nauki biologiczne

Język obrony:

polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku polskim, w języku angielskim oraz recenzje są jest dostępne pod adresem:

http://bip.miiz.waw.pl/kamil-karaban/

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie przekazany po wcześniejszym zgłoszeniu udziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 01.02.2021 r. do 02.02.2021 r.

Podkategorie