Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 29.11.2016 r

numer ogłoszenia 21/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Mieszanina nukleotydów DNTP, stężenie każdego z nukleotydów 2mM – 5 x 1ml

Zadanie nr 2: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 500U, nr kat.: EP0401 –

2 op.

Zadanie nr 3: Thermosensitive Alkaline Phosphatase 1000U – 1op.

Zadanie nr 4: Exonukleaza I (Exo I) 4 000 U – 1 op.

 1. Liczba złożonych ofert : 1

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

330,00 zł 405,90 zł

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

528,00 zł 570,24 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

212,85 zł 229,88 zł

Zadanie nr 4

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

260,00 zł 319,80 zł

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1-4  ABO Sp. Z.o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1-4: oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1-4 ABO Sp. Z.o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 29.11.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 29.11.2016 r

numer ogłoszenia 20/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Proteinaza K – liofilizat, 100mg – 1op.

 1. Liczba złożonych ofert : 2

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

A&A Biotechnology

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

210,00 zł 226,80 zł
2.

ABO Sp. z o.o.

ul. J.Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

300,00 zł 324,00 zł

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadania 1  A&A Biotechnology Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadania nr 1 A&A Biotechnology Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 29.11.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 28.11.2016r.

numer ogłoszenia 23/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII     

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie nr 1: Woda wolna od DNAz i RNAz, 500 ml – 1op.

Zadanie nr 2: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 500U, nr kat.: EP0402 – 1op.

Zadanie nr 3: Polimeraza DNA Draem Taq , 500 U, nr kat. EP0702 – 1op.

Zadanie nr 4: GelRED for Agarose or Page Gels (10000 X in water), obj. 2,5 ml (5x 0,5ml) – 1 op.

Zadanie nr 5: NucleoSpin® Blood (250 izolacji), nr kat.: 740951.250 – 1 op.

Zadanie nr 6: Końcówki do pipet do wycinania prążków z żelu, 4mm x 1mm, 5x48 szt , nr kat.: CSL-GELX4RACK – 1 op.

Zadanie nr 7: Oryginalne końcówki do pipet, Brand, o obj. 0,1-20 μl – 4000 szt.

Zadanie nr 8: MinElute PCR Purification Kit (50), nr kat.: 28004 – 1 op.

Zadanie nr 9: Synteza oligonukleotydów, ok 40 par x 44 nukleotydy =1760 nukleotydów x … pln netto/nukleotyd

Zadanie 10: Alkohol etylowy cz.d.a. 99,8%, 500ml – 4 szt.

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 24.11.2016 r.

numer ogłoszenia 22/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na poniższe zadania:

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL 8 opakowań

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit – 400 4 opakowania

Zadanie 3: Sample Loading Solution 6.0 mL 6 opakowań

5.  Liczba złożonych ofert:  1

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa,

ul. Wolińska 4, tel.  0 22 336 18 00,

2 960,00 zł 3 640,80 zł

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa,

ul. Wolińska 4, tel.  0 22 336 18 00,

1 400,00 zł 1 722,00 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa,

ul. Wolińska 4, tel.  0 22 336 18 00,

1500,00 zł 1 845,00 zł

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej:

- w zakresie zadań: 1 Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4, tel. 0 22 336 18 00,

- w zakresie zadań: 2 Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4, tel. 0 22 336 18 00,

- w zakresie zadań: 3 Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4, tel. 0 22 336 18 00,

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- w zakresie zadań 1,2,3: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
 2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań: 1 Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4, tel. 0 22 336 18 00,

- w zakresie zadań: 2 Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4, tel. 0 22 336 18 00,

- w zakresie zadań: 3 Comesa Polska Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4, tel. 0 22 336 18 00,

11. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 24.11.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Podkategorie