Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Muzeum i Instytut Zoologii PAN poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Młodszy specjalista ds. Administracyjnych

Wymiar etatu 1/1

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • ewidencja i zarządzanie majątkiem
 • udział w inwentaryzacji majątku
 • bieżąca obsługa administracyjna Instytutu
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w zakresie zakupów i usług (także z dziedziny nauki)

Wymagania:

 • wykształcenie: min. średnie
 • doświadczenie zawodowe min. 1 rok na stanowisku ds. administracyjnych
 • doświadczenie z zakresu zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem
 • znajomość zasad inwentaryzacji majątku (mile widziana obsługa systemu do ewidencji OPTIest)
 • komunikatywność
 • dokładność i skrupulatność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • dobrą atmosferę w młodym i kreatywnym zespole

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • List motywacyjny wraz z oczekiwaniami finansowymi
 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy od IODO.          

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub listownie

Muzeum i Instytut Zoologii PAN
ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs – Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Administracyjnych

w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2018 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Miejsce pracy: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa.

Data publikacji ogłoszenia: 29 sierpnia 2018 r.

Data ważności ogłoszenia: 7 wrzesień 2018 r.

Oferowane stanowisko: Starszy technik

Forma zatrudnienia oraz tryb pracy: etat

Zakres obowiązków:

Przygotowanie materiałów do procesu digitalizacji, digitalizacja, obróbka graficzna zdigitalizowanych materiałów, bieżąca kontrola oraz korekta jakości zeskanowanych plików, konwersja przygotowanych plików do formatów prezentacyjnych oraz OCR, obsługa oprogramowania służącego do zarzadzania i monitorowania poszczególnymi etapami procesu digitalizacji.

Wymagane kwalifikacyjne i umiejętności:

Biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office. Mile widziana znajomość profesjonalnych programów specjalistycznych takich, jak: FineReader, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop.

Komunikatywność, dokładność i punktualność, umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, samodzielność w wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty:

 1. a) życiorys (Curriculum Vitae)
 2. b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 3. c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności;

Określenie terminu i miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie ww. dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@miiz.waw.pl

Informacje dodatkowe:

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity: (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o  zakwalifikowaniu  do  dalszych  etapów naboru jedynie wybranych  kandydatów,  a  także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/17 pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych

(OZwRCIN)”.

 

Rekrutacja została zakończona.

Informację o wyniku naboru :TUTAJ

C:\Users\MiIZ\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg

Muzeum i Instytut Zoologii PAN poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Informatyk

Wymiar etatu 1/1

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Helpdesk (środowisko Windows, pakiet Office)
 • Umiejętność serwisowania komputerów PC.
 • Administrowanie stronami internetowymi (CMS), instalowanie oraz aktualizacja oprogramowania;
 • Obsługa informatyczna serwerów

- aktualizacja systemów,

- kontrola działania usług,

- administracja IIS,

 • Administracja macierzy dyskowej
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania systemowego, aplikacyjnego i bazodanowego (Linux, Windows)
 • Konfiguracja serwerów pocztowych i routingowych;
 • Administracja sieciami komputerowymi LAN, WAN, WLAN,
 • Znajomość zarządzania zaporami sieciowymi typu Fortinet, WatchGuard itp

Wymagania:

 • wykształcenie: min. średnie
 • doświadczenie zawodowe min. 1 rok na stanowisku informatyk
 • komunikatywność
 • dokładność i skrupulatność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • dobrą atmosferę w młodym i kreatywnym zespole

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • List motywacyjny wraz z oczekiwaniami finansowymi
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

           

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub listownie

Muzeum i Instytut Zoologii PAN
ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs – Informatyk

w nieprzekraczalnym terminie do 13.07.2018 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

Adiunkta

 

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Owadów Społecznych i Myrmekofilnych w  Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk przyrodniczych;
 2. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu biologii owadów społecznych, zwłaszcza mrówek;
 3. Wysoka motywacja do pracy naukowej poparta udziałem w konferencjach, zwłaszcza międzynarodowych sympozjach itp.;
 4. Praktyczna umiejętność oznaczania mrówek palearktycznych i ogólna orientacja w taksonomii całej rodziny Formicidae;
 5. Doświadczenie w prowadzeniu prac terenowych i laboratoryjnych, w tym prac eksperymentalnych z użyciem hodowli mrówek;
 6. Znajomość programów statystycznych;
 7. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (pożądana znajomość innych języków obcych),
 8. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV.
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.

o ochronie danych osobowych).

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN”            - należy składać do dnia 30 maja 2018 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do 15 czerwca 2018 r.

Podkategorie

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi