Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKA NAUKOWE

Poszukujemy pracowników naukowych do nowo tworzonej Pracowni w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie w skład której wchodzić będzie kilka grup badawczych

Zakres tematyczny grupy badawczej: Wzajemne relacje pomiędzy owadami a grzybami entomopatogennymi ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów infekowania owadów przez grzyby oraz reakcji obronnych owadów.

Słowa kluczowe: grzyby entomopatogenne, owady, hemocyty, kutikula, odporność wrodzona

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Na stanowisko Profesora

 1. Tytuł profesora nauk biologicznych lub pokrewnych.

 2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w kierowaniu zespołem naukowych.

 3. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci opublikowania w ciągu ostatnich 5 lat, minimum 15 publikacji w czasopismach z listy JCR, o punktacji MEiN minimum 70 pkt. każda

 4. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych i doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.

 5. Znajomość technik badawczych: cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna, chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową (GC-MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią masową (LC-MS), pomiary impedancji, histologia, wykonywanie posiewów mikroorganizmów i ich identyfikacja za pomocą systemu Vitek 2, badanie cytotoksyczności, elektroforeza 1 i 2D, Western blot, PCR.

 6. Ugruntowana współpraca krajowa i międzynarodowa.

 7. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Na stanowisko Adiunkta (2 stanowiska)

 1. Stopień doktora, doktora habilitowanego biologicznych lub pokrewnych.

 2. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach z listy JCR o punktacji MEiN minimum 70 pkt. oraz publikacje, w których występował jako autor korespondencyjny.

 3. Doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym finansowanym przez NCN.

 4. Udział w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 5. Doświadczenie w prowadzeniu hodowli in vitro grzybów entomopatogennych oraz owadzich komórek immunokompetentnych.

 6. Praktyczna znajomość technik badawczych: cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna, chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową (GC-MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią masową (LC-MS), pomiary impedancji, histologia, wykonywanie posiewów mikroorganizmów i ich identyfikacja za pomocą systemu Vitek 2, badanie cytotoksyczności, elektroforeza 1 i 2D, Western blot, PCR.

 7. Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.

 3. CV. Z dopiskiem:

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)”.

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR z ostatnich pięciu lat (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).

 2. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i tytułu Profesora.

 3. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Dokumenty – skany dokumentów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN” należy przesłać do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 15:00 e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUnastąpi do dnia 22 grudnia 2022 r.

PL: Filogeneza i biogeografia biedronek z rodzaju Rhyzobius - badania na podstawie analizy danych molekularnych, morfologicznych oraz kopalnych.

EN: Phylogeny and biogeography of the ladybird beetles genus Rhyzobius - an integrative approach based on molecular, morphological and fossil data analysis.

 

We are looking for a highly motivated PhD student to participate in the project: “Phylogeny and biogeography of the ladybird beetles genus Rhyzobius - an integrative approach based on molecular, morphological and fossil data analysis”. The project will be carried out at the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences in Warsaw (Poland) under the supervision of dr hab. Karol Szawaryn. The project is financed by the National Science Centre, which ensures a PhD student with a monthly tax-free research stipend of 5000 PLN for the first three years and 3654 PLN gross for the last, fourth year funded by a Doctoral School fellowship.

 

Project description: Ladybird beetles (Coccinellidae) are common and well-known insects, however, their classification is very challenging. Despite of many recent efforts based on both molecular and morphological dataset, only a moderate improvement has been made. Only the higher classification was proposed but phylogeny of numerous tribes is still unresolved. Only integrative approaches utilizing molecular, morphological and fossil data can help to propose a sound hypothesis about the evolution of ladybird beetles. One of the taxonomically most complex groups, and without any phylogenetic hypothesis is the tribe Coccidulini, which in some studies are recovered as basal part of the Coccinellidae evolutionary tree, in others constitute a crown group. Coccidulini are distributed worldwide but their greatest diversity is in southern hemisphere including Neotropics, southern Africa and Australia. The largest and most widely distributed Coccidulini genus is Rhyzobius, which was taxonomically revised in 2010, however, the revision questioned its monophyly. The proposed project aims to reconstruct molecular phylogeny of the genus Rhyzobius with broad representation of other taxa of Coccidulini from the whole distribution range based on 5-8 molecular markers. The second part will be construction of the morphological matrix. The advantage of studying evolution of Rhyzobius is that we also have a fossil record which is preserved in Eocene ambers from Oise in France and Baltic amber. So the third source of the information will be investigation of fossil data. The final results will be obtained based on integration of all these sources of information to propose a sound hypothesis about phylogeny which will enable the study evolutionary trends and biogeography of the genus Rhyzobius and in some extend the tribe Coccidulini.

 

Requirements: Successful candidates should have a Master’s degree in Biology. The candidate should have an experience in the molecular lab work, basic experience in bioinformatics concerning the analysis of molecular data for phylogenetic purposes, and an experience with classic insect morphological analyses. Experience in working with beetles and interest in working with fossil specimens will be an advantage. The candidate should have very good communication skills in English, perseverance, commitment, and the ability to work in a team.

 

Work description: Successful candidate will be performing laboratory work (i.e. DNA extractions, PCRs), process and prepare raw sequences for the phylogenetic analyses, performance of phylogenetic analyses in various programs (e.g. IQ-Tree, MrBayes), perform morphological revisions at generic/species level, analyze fossil specimens from various amber sources and integrate them with morphological matrix of modern taxa, and use them for calibration of the molecular trees. The PhD student will be guided by members of our team (Wioletta Tomaszewska, Adam Ślipiński) and encouraged to develop her/his own ideas.

 

Application: Deadline for applications will be 7th of September 2022. The candidates are asked to contact Karol Szawaryn (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) attaching a single PDF file (with the email subject “Application for a PhD position”) with:

1) a cover letter describing the motivation and research experiences (max. 1 page);

2) CV;

3) copy of MSc certificate;

4) names and contact details of two references;

with the following statement provided at the end:

I give my consent to the processing of personal data provided in my application documents by the Museum and Institute of Zoology PAS for the purpose of the recruitment process, pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; L 119 from 04.05.2016)”.

Selection:

 

1. Selected candidates will be contacted by e-mail to define a date for an interview which will take place at Museum and Institute of Zoology of Warsaw or by video call.

2. The successful candidate will take part in the exam of the BioPlanet Doctoral School (http://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/home/).

3. Starting date: 1st October 2022.

 

miizpan

PhD position in Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences:

 

PL: Ujawnienie mechanizmów wykorzystywanych przez inwazyjne mrówki do adaptacji do aktualnych i przyszłych warunków środowiskowych

EN: Unveiling the mechanisms used by invasive ants to adapt to current and future environmental conditions

 

We are looking for a highly motivated PhD student to participate in the project: “Unveiling the mechanisms used by invasive ants to adapt to current and future environmental conditions”. The project will be carried out at the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences in Warsaw (Poland) under the supervision of dr Magdalena Witek and dr Iago Sanmartín-Villar. The project is financed by the National Science Centre, which ensures a PhD student with a monthly tax-free research stipend of 5000 PLN for the first two years and 3654 PLN gross for the two last years funded by a Doctoral School fellowship.

ants2Project description: Behaviour constitutes the first mechanism allowing invasive species to adapt to the introduced areas because it allows them to cope with new problems and pressures. Behavioural plasticity and cognitive traits are correlated in several species with brain complexity. The production and maintenance of sensory, neural, and regulatory mechanisms allowing plasticity involves elevated costs, which suppose a trade-off with resource allocation in other traits. Social insects could cope with these costs if their behavioural plasticity is based on social communication rather than on individual traits. Species living in vast supercolonies as the Argentine ant (Linepithema humile) might possess the largest advantages in information transmission about environmental use and thus, in adaptation and invasiveness. Unravelling whether the source of plasticity originates at the individual (brain-cognition) or collective (social information transmission) level should be a priority for understanding the invasive potential in social insects. Invasiveness could also be affected by predicted environmental changes, i.e. species would have to adapt to new areas introduced but also to new changes in those areas. Virus infections and temperature fluctuations seem to be the most changing and drastic future events foreseen. Both behaviour and infection potential are conditioned by temperature. Disentangling, how virus infection and temperature fluctuations affect brain-behavioural plasticity would help to understand how supercolony invasiveness will be affected in the near future. We propose to unravel if behavioural plasticity and problem-solving are correlated with brain development or social information in the Argentine ant and in a native species and how these traits are affected by environmental stressors such as virus infection and temperature fluctuations.

 

 

 

 

 

Requirements: Successful candidates should have a Master’s degree in Biology/Ethology/Ecology. The candidate should have a strong background in evolutionary biology and animal behaviour as well as respect for wild and captive animals. Experience in the behavioural ecology of invertebrates (preferably in social insects), genetic analysis, and statistics will be additional assets. The candidate should have very good oral and written communication skills in English, perseverance, commitment, and the ability to work in a team.

antsWork description: Successful candidate will perform field work in NW Spain, behavioural tests in laboratory conditions, experimental treatments using a virus and temperature chambers, and analyse behavioural and neuroanatomical data. The PhD student will be guided by members of our team and encouraged to develop her/his own ideas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Application: Deadline for applications will be 7th of September 2022. The candidates are asked to contact dr Iago Sanmartín-Villar (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) attaching a single PDF file with:

 1. A cover letter describing the motivation and research experiences

 2. CV

 3. Copy of MSc certificate and

 4. Names and contact details of two references.

 

Selection:

 1. Selected candidates will be contacted by e-mail to define a date for an interview which will take place at Museum and Institute of Zoology of Warsaw or by video call.

 2. The successful candidate will take part in the exam (middle of September 2022) of the BioPlanet Doctoral School (http://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/home/).

 3. Starting date: 1st October 2022.

 

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe w projekcie badawczym

Nazwa jednostki: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Pracownia Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców

Nazwa stanowiska: stypendysta

Liczba stanowisk: 2

Typ konkursu NCN: OPUS-15, NZ7

Poszukujemy stypendysty do pracy w projekcie dotyczącym analizy składu chemicznego otoczek larwalnych oraz filogenetyki populacji pluskwiaka Aphrophora alni. Projekt prowadzony jest we współpracy Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tematyka prac prowadzonych w MiIZ PAN obejmuje analizę morfologiczną larw oraz stadiów dorosłych, analizy filogenetyczne populacji badanego gatunku, a także badania jego endosymbiontów. Projekt jest interdyscyplinarny na pograniczu badań morfologicznych i genetycznych, a także analityki chemicznej.

Okres realizacji zadań w projekcie badawczym w ramach umowy stypendialnej rozpoczyna się 1 lutego i wynosi 11 miesięcy (do końca 2022r.).

 1. Opis zadań:
 2. prowadzenie prac eksperymentalnych związanych z tematyką projektu: zbieranie materiału biologicznego (owadów i ich wydzielin) w terenie, prowadzenie badań morfologicznych oraz molekularnych, badania endosymbiontów, analizy filogenetyczne;
 3. udział w opracowywaniu i prezentacji wyników badań;
 4. udział w przygotowaniu publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 1. Wymagania podstawowe:

zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf):

„Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 4. jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. wykształcenie wyższe lub student kierunku biologia, biologia molekularna lub pokrewne;
 3. doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinie biologii molekularnej, podstawowe techniki w badaniach genetyki populacji;
 4. mile widziana podstawowa znajomość metod filogenetycznych w analizach pokrewieństwa;
 5. zainteresowanie i doświadczenie entomologiczne;
 6. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych będzie dodatkowym atutem;
 7. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 8. umiejętność pracy w zespole;
 9. silna motywacja do pracy;
 10. dobra organizacja pracy, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV (zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacje i inne ważne osiągnięcia (wedle uznania kandydata) oraz informacje na temat uzyskanych wyróżnień, stypendiów, nagród, doświadczenia naukowego, udziału w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach);
 3. list motywacyjny;
 4. kopia dyplomu (jeśli dotyczy);
 5. informacje o pracy licencjackiej lub magisterskiej;
 6. opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego o działalności naukowej kandydata;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz 1000)”;
 8. informacje kontaktowe (w tym adres e-mail).
 1. Warunki zatrudnienia:

okres realizacji zadań w projekcie badawczym: 11 miesięcy;

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26 stycznia 2022

Forma przyjmowania zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem: „Konkurs na stypendium naukowe MiIZ OPUS-15”

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 stycznia 2022

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną, która zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Komisja zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO informujemy iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych poniżej:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum i Instytut Zoologii PAN z siedzibą w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 64 , NIP 5250008689 ,zwany dalej MiIZ PAN

 1. KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących w związku z tym praw ma Pani/Pan prawo kontaktować się drogą pocztową na adres: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelki podane nam przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane przez Panią/Pana stanowisko. Pani/Pana dane osobowe tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie oraz dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia - przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust 1 lit. c RODO).

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas prowadzenia rekrutacji.

 1. PRAWA KANDYDATA W STOSUNKU DO DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przekazanych nam w dokumentach aplikacyjnych, opiera się na Pani/Pana zgodzie i ma charakter dobrowolny. W każdej chwili może Pani/Pan ją wycofać na adres podany w pkt. 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo:

 • otrzymać informację dotyczące przetwarzania przez MiIZ PAN danych osobowych oraz ich kopię;
 • przenieść dostarczone dane osobowe;
 • żądać sprostowania danych osobowych;
 • żądać usunięcia danych osobowych (" prawo do bycia zapomnianym")
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień może Pani/Pan zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem poczty na adres podany w pkt. 2 Ma Pani/Pan ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podkategorie

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi