Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

Adiunkta

 

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Owadów Społecznych i Myrmekofilnych w  Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk przyrodniczych;
 2. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu biologii owadów społecznych, zwłaszcza mrówek;
 3. Wysoka motywacja do pracy naukowej poparta udziałem w konferencjach, zwłaszcza międzynarodowych sympozjach itp.;
 4. Praktyczna umiejętność oznaczania mrówek palearktycznych i ogólna orientacja w taksonomii całej rodziny Formicidae;
 5. Doświadczenie w prowadzeniu prac terenowych i laboratoryjnych, w tym prac eksperymentalnych z użyciem hodowli mrówek;
 6. Znajomość programów statystycznych;
 7. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (pożądana znajomość innych języków obcych),
 8. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV.
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.

o ochronie danych osobowych).

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN”            - należy składać do dnia 30 maja 2018 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do 15 czerwca 2018 r.

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
zatrudni

Młodszą Księgową

Zadania:

 • Umiejętność prawidłowego i kompletnego prowadzenia dokumentacji księgowej;
 • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz nadzór nad ich prawidłowym obiegiem;

 • Dekretowanie i księgowanie faktur zakupowych i sprzedażowych oraz wyciągów bankowych;
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz pobranych przez pracowników zaliczek;
 • Obsługa i prowadzenie kasy złotówkowej;
 • Mile widziana wiedza z zakresu ewidencji majątku trwałego (w tym inwentaryzacja);
 • Przygotowanie korespondencji wychodzącej.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie (mile widziane ekonomiczne lub ukończony kurs podstaw księgowości);
 • Rok doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Znajomość podstaw ustawy o rachunkowości i/lub ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość Symfonia FK oraz Microsoft Excel;
 • Dobra organizacja pracy (sumienność, dokładność, samodyscyplina);
 • Wysoka kultura osobista, zdolność szybkiego przyswajania wiedzy oraz łatwość nawiązywania kontaktów.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat;
 • Pakiet medyczny;
 • Świadczenia socjalne;
 • Możliwość szkoleń;
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole.

Kandydaci proszeni są o składanie:

 • CV i List Motywacyjny wraz z oczekiwaniami finansowymi oraz klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w MiIZ PAN (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922

           

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Nazwa instytucji: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Dokładny adres: ul Wilcza 64, 00-679 Warszawa

Data złożenia oferty: 14 marca 2018 roku

Data ważności ogłoszenia: 21 marca 2018 roku

Oferowane stanowisko: bibliotekarz

Forma zatrudnienia: pełen etat - na zastępstwo

Zakres obowiązków:

- opracowanie formalne i rzeczowe książek oraz czasopism oraz współpraca czynna z Katalogiem NUKAT

- prace związane z gromadzeniem, selekcją, wymianą i ewidencjonowaniem zbiorów

- obsługa czytelników Biblioteki (udzielanie informacji katalogowej, rzeczowej i bibliograficznej)

- opieka merytoryczna nad księgozbiorem oraz prace w zakresie porządkowania księgozbioru

- obsługa repozytorium cyfrowego

Oczekiwania:

- doświadczenie w pracy bibliotekarskiej

- wykształcenie wyższe (preferowane: bibliotekoznawstwo/informacja naukowa)

- znajomość formatu MARC 21

- znajomość programów bibliotecznych Horizon oraz Virtua

- znajomość programów dLibra i dLab

- znajomość obsługi komputera (środowisko Windows),

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność

Tryb pracy:

- pełen etat (poniedziałek-piątek, godz. 8-16)

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

Adiunkta

 

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Muzeum Zoologiczne w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk biologicznych.
 2. Doświadczenie w pracy z materiałami muzealnymi w dziedzinie zoologii.
 3. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu morfologii owadów.
 4. Wiedza i doświadczenie w stosowaniu technik mikrotomografii komputerowej do analiz morfologicznych owadów.
 5. Znajomość oprogramowania z zakresu analiz morfologicznych.
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta udziałem w konferencjach i szkoleniach.
 7. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV.
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.z późn. zm.) o ochronie danych osobowych).

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN”            - należy składać do dnia 10 kwietnia 2018r.  w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)        

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi przed końcem kwietnia 2018 r.

Podkategorie

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi