Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
tel.: 22 629 32 21
fax.: (0 22) 629 63 02
1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:
Grzegorz Lipski, Justyna Łukiewicz, Maciej Ciulkin
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):
http://bip.miiz.waw.pl/
III. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
IV. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników:

Zadanie 1: Formamide 25 ml sequencing gade, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. DFM025 (GelCompany) – 1 szt.
Zadanie 2: GeneScan™ 600 LIZ™ dye Size Standard v2.0, 800 reakcji – 1 szt.
Zadanie 3: POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 384 reakcji – 9 szt.
Zadanie 4: Sample Loading Solution 6.0 mL – 10 szt.
Zadanie 5: GeXP DNA Size Standard Kit – 400 – 9 szt.
Zadanie 6: Separation Gel - LPAI 10 mL – 11 szt.
Zadanie 7: CEQ Separation Buffer – 2 szt.
Zadanie 8: Perfect Plus 50-500 bp DNA Ladder 500 reakcji– 1 szt.
Zadanie 9: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 2szt.
Zadanie 10: SMRT®Cell 8Pac V3 (8 Cells), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-171-800 (Pacific Biosciences) – 2 szt.
Zadanie 11: AMPure® PB (5 ml), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-265-900 (Pacific Biosciences) – 1 szt.
Zadanie 12: DNA Sequencing Reagent 4.0 v2, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-612-400 (Pacific Biosciences) - 3 szt.
Zadanie 13: BigDye® Terminator Cleaning Kit (5000 prób), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. BCB-200 – 1 szt.
Zadanie 14: Qubit™ dsDNA HS Assay Kit - kat. Q32854 500 reakcji – 1 szt.
Zadanie 15: Agaroza (kat. E0301-500) 500 g – 4 szt.
Zadanie 16: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml – 5 szt.
Zadanie 17: NucleoSpin® 96 Soil, na 4 x 96 izolacji, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat 740 787.4 (Macherey Nagel) – 1 szt.
Zadanie 18: Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series, do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4408256 (Applied Biosystems) - 2 szt.
Zadanie 19: Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series, do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4393927 (Applied Biosystems) - 2 szt.
Zadanie 20: Conditioning Reagent, 3500 Series, do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4393718 (Applied Biosystems) - 8 szt.
Zadanie 21: Color Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x) – zestaw na 500 reakcji – specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym E2775-03 firmy EURx– gotowy do użycia PCR Master Mix (2x) – typu „hot start”, zawierający barwny bufor, gotowy do nałożenia bezpośrednio na żel agarozowy po reakcji PCR - 3 szt.
Zadanie 22: Nuclease-free water, not DEPC treated (Molecular Biology Grade) - woda do PCR wolna od RNa-z i DNaz, nie traktowana DEPC – opakowanie 1000 ml - 7 szt.
Zadanie 23: Woda do PCR - komplet 10 fiolek o objętości 1,5 ml - 4 szt.
Zadanie 24: Bufor TBE 5x stężony, w postaci gotowego do użycia roztworu - ilość: 5 x 1 litr (pięciopak) - 3 szt. (łącznie 15 butelek o pojemności 1l)
Zadanie 25: Zestaw do izolacji DNA genomowego z krwi ptaków (ilość krwi <40 µl, przechowywana w etanolu 96%), złoże krzemionkowe, na 100 izolacji - 1 szt.
Zadanie 26: Proteinaza K: roztwór o stężeniu 10 mg/ml, aktywność >30U/mg, ilość 5 ml
Zadanie 27: Alkohol etylowy absolutny (≥99,8%), cz.d.a, 2 l
Zadanie 28: Bufor TE, pH 8.0, 100 ml
Zadanie 29: Polimeraza Taq termostabilna, stężenie 5 U/µl, ilość 200 U, w zestawie z: z buforem reakcyjnym oraz (osobno) MgCl2 w stężeniu 25 mM lub 50 mM; do zastosowań standardowych
Zadanie 30: Mieszanina dNTP, ilość 400 µl, stężenie każdego dNTP: 10 mM
Zadanie 31: Agaroza, do rozdziału fragmentów DNA o dług. 100-600 bp, ilość 100 g
Zadanie 32: Bufor TBE (Tris-boran-EDTA) stężony x10, 250 ml
Zadanie 33: Bufor obciążający do elektroforezy żelowej, do fragmentów ok. 300-600 bp, stężony 6x, 5x 1 ml
Zadanie 34: PerfectTM 100-1000 bp DNA Ladder, 250 ug - Marker wielkości DNA (ladder) w zakresie 100-1000 bp DNA gotowy do nałożenia bezpośrednio na żel agarozowy (ready-to-use), ilość - 250 µg, stężenie równe bądź większe niż 47.9 µg/ml, na 500 aplikacji, składający się z 10 prążków DNA o długościach: 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 bp. - 3 szt.
Zadanie 35: GeneMATRIX BIO-TRACE DNA Purification Kit - zestaw do izolacji DNA z bardzo małej ilości materiału biologicznego (mikrośladów) na 100 izolacji - 1 szt.
Zadanie 36: Proteinaza K - roztwór o stężeniu 20 mg/ml - ilość: 5 fiolek o pojemności 1 ml
Zadanie 37: Fast Polar-BAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase - stężenie 1 U/µL, 5000 U - 1 szt.
Zadanie 38: Exonuclease I - stężenie 20 U/µL, 20 000 u - 1 szt.
Zadanie 39: Zestaw do oczyszczania DNA z żeli agarozowych oraz do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych (PCR) na 50 izolacji - 1 szt.
Zadanie 40: Platinum™ Green Hot Start PCR Master Mix (2X) - zestaw na 200 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 13001013 firmy Thermofisher Scientific - 2 szt.
Zadanie 41: DNeasy Blood & Tissue Kit (50) - zestaw na 50 izolacji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 69504 firmy Qiagen - 1 szt.
Zadanie 42: DNeasy Blood & Tissue Kit (250) - zestaw na 250 izolacji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 69506 - firmy Qiagen - 1 szt.
Zadanie 43: iQ™ SYBR® Green Supermix, 2x stężony mix na 100 x 50 ul, zawiera 100 mM KCl, 40 mM Tris-HCl, pH 8,4, 0.4 mM mix dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 50 U/ul iTaq Polimerazy, 6 mM MgCl2, SYBR Green I, 20 nM fluorescein, stabilizatory, zdolny do amplifikacji matrycowego (genomowego) DNA o końcowym stężeniu w reakcji mniejszym lub równym 15 pg - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 170-8880 firmy Bio-Rad, zestaw na 100 reakcji - 1 szt.
Zadanie 44: NucleoSpin® FFPE DNA XS Macherey-Nagel - zestaw do izolacji DNA z materiału zakonserwowanego w formalinie i zatopionego w parafinie - na 50 izolacji - 1 szt.
Zadanie 45: 1 M Tris-HCl pH 8,0 - roztwór, 1 litr - 1 szt.
Zadanie 46: NaCl cz.d.a - 1 kg - 1 szt.
Zadanie 47: Enhanced Avian Reverse Transcriptase [eAMV™ RT] - For reverse transcription at higher temperatures & rare mRNAs - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym A4464-1KU firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 2 szt.
Zadanie 48: LuminoCt® SYBR® Green qPCR ReadyMix - For fast SYBR Green quantitative PCR - zestaw na 500 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym L6544-500RXN firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 1 szt.
Zadanie 49: RNAlater - Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation - roztwór, pojemność opakowania 500 ml - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym R0901-500ML firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 1 szt.
Zadanie 50: Sensitive RT HS-PCR Mix EvaGreen® - gotowa mieszanina do real-time PCR o podwyższonej czułości w technice Hot Start z fluoroforem EvaGreen; do analiz HRM, zestaw na 200 reakcji - 1 szt.
Zadanie 51:Trypsin-EDTA, In Hank's Balanced Salt Solution, 0.05% Trypsin and 0.53mM EDTA, without Ca2+ and Mg2+, 100 ml, 1 szt.
Zadanie 52: AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix - 5 ml- specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 4398881 firmy Thermofisher Scientific – 1 szt.
Zadanie 53: Restorase® DNA Polymerase with 10× Reaction Buffer – na 50 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym R1028-50RXN – 1 szt.
Zadanie 54: Mieszanina dNTPs (Deoxynucleotide Mix) , ilość 2 ml, stężenie każdego dNTP: 10 mM .

 

2. W zadaniach nr 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49 ze względu na zapewnienie ciągłości i jednorodności badań, miarodajności i powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.

3. Zamawiający wymaga dołączenia przy realizacji zamówienia certyfikatów jakości oraz charakterystyk wszystkich odczynników, które obejmuje dane zamówienie.
4. Zamawiający wymaga, aby przy wysyłce wykonawca oznaczył przedmiot zamówienia w taki sposób tj. podając numer zadania, którego dotyczy przedmiot zamówienia oraz imię i nazwisko:
W zadaniu 1,2,5,7,8,9,10-12,13,14,17,18-20 – Hanna Panagiatopoulou
W zadaniu 3 – 5szt Hanna Panagiotopoulou/, 4szt Marcin Kamiński, Katarzyna Rybarczyk, Magdalena Kubicz
W zadaniu 4 – 4szt Hanna Panagiatopoulou, 6 szt Robert Rutkowski
W zadaniu 5 – 4szt Hanna Panagiatopoulou, 5szt Robert Rutkowski
W zadaniu 6 – 6szt Hanna Panagiotopoulou, 5szt Robert Rutkowski
W zadaniu 15 – 3szt Marcin Kamiński, Katrzyna Rybarczyk, Magdalena Kubicz, 1 szt Hanna Panagiatopoulou
W zadaniu 16 - 4 szt Marcin Kamiński, Katrzyna Rybarczyk, Magdalena Kubicz, 1 szt Hanna Panagiatopoulou
W zadaniu 21, 22-24, 34-42, 43, 44-46, 47-54 – Marcin Kamiński, Katarzyna Rybarczyk,Łukasz Flis, Magdalena Kubicz
W zadaniu 25-33 – Justyna Kubacka
umożliwiając tym samym jego jednoznaczną identyfikację - rozdysponowanie zgodnie z wewnętrznymi potrzebami Zamawiającego.

5. Miejsce dostawy:
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679. Proszę opisać przesyłkę w sposób przedstawiony w punkcie 4.

V. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków
Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.
Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

VI. Termin realizacji: 4 tygodnie

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
a) Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
b) Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
7. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

VIII. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
cena 100%
2. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

IX. Terminy płatności
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

X. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
oraz oznakowane następująco:
„Oferta na dostawę odczynników dotyczy zamówienia DA-2201-14-17-BIP”
2. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz 15:00. do dnia 24.11.2017
3. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

XII. Zastrzeżenia prawne.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
a) Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
b) Zmiany przedmiotu zamówienia;
c) Unieważnienia postępowania;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
..........................................................
(podpis osoby upoważnionej)
Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym
zamówieniu z dziedziny nauki

Formularz ofertowy do pobrania : TUTAJ

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 27.09.2017 r

numer ogłoszenia 13/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Pakiet I: z wykorzystaniem sekwenatora Beckman Coultar

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 2 op.

Zadanie 2: Sample Loading Solution 6.0 mL, 5 op.

Zadanie3: DNA Size Standard Kit 400BP, 2 op.

Zadanie4: GenomeLab Separation Buffer, 4/pk, 5 op.

Zadanie 5: Anty-Inhibitor PCR, 500 rxns, RP51, 3 op.

Pakiet II:

Zadanie 1: Termostabilna polimeraza DNA Taq, rekombinowana, opakowanie 500U (5U/ul) –

2 opakowania

Zadanie 2: Bufor TBE 10X, opakowanie 1L – 1 opakowanie

Pakiet III:

  Zadanie nr 1: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0)  1000 ml

 

 1. Liczba złożonych ofert : 6
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

PAKIET I:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

912,70 zł

1122,62 zł

 

 

 

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

1486,00 zł

1827,78 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

876,90 zł

1078,59 zł

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

1199,75 zł

1475,69 zł

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

1833,00 zł

2254,59 zł

2.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

1935,00 zł

2380,05 zł

PAKIET II:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

270,00 zł

291,60 zł

2.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

510,00 zł

550,80 zł

3.

Promega Gmbh

800,00 zł

984,00 zł

4.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

1159,38 zł

1252,14 zł

5.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

1548,06 zł

1671,90 zł

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

120,00

147,60 zł

2.

Promega Gmbh

140,00 zł

172,20 zł

3.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

145,86 zł

179,41 zł

4.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

455,10 zł

559,77 zł

5.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

620,00 zł

762,60 zł

         

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dotyczy Pakietu II zadania 1 i  2

Wykonawca zagraniczny (Promega Gmbh) w swojej ofercie w Pakiecie II w zadaniu 1 podał cenę netto i brutto w  wysokości 800,00 zł oraz w Pakiecie II w zadaniu 2 podał cenę netto i brutto w wysokości 140,00 zł.

W celu porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Zamawiający uwzględnił podatek VAT.

PAKIET III:

Zadanie nr 1

Nie złożono żadnej oferty.

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1, 2, 3, 4, TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa;

      - w zakresie zadań 5 BLIRT S.A. , ul. Trzy Lipy 3/1,38 80-172 Gdańsk;

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1 i 2 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk;

PAKIET III:

      - w zakresie zadań 1 Nie złożono żadnej oferty;

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

 - w zakresie zadań 1, 2, 3, 4  jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

       - w zakresie zadań  2     oferta uznana za najkorzystniejszą;

PAKIET II:

 - w zakresie zadań 1 i 2  oferta uznana za najkorzystniejszą;

PAKIET III:

 - w zakresie zadań 1 nie złożono żadnej oferty;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : ---------------------
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1 TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

      - w zakresie zadań 2 BLIRT S.A. , ul. Trzy Lipy 3/1,38 80-172 Gdańsk;

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1 i 2 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

PAKIET III:

      - w zakresie zadań 2  nie wpłynęła żadna oferta:

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 27.09.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki)

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

             Monika Miłaszewska

Maciej Śliwiński

 e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

    http://bip.miiz.waw.pl/

III.  Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych:

Pakiet I: z wykorzystaniem sekwenatora Beckman Coultar

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 2 op.

Zadanie 2: Sample Loading Solution 6.0 mL, 5 op.

Zadanie3: DNA Size Standard Kit 400BP, 2 op.

Zadanie4: GenomeLab Separation Buffer, 4/pk, 5 op.

Zadanie 5: Anty-Inhibitor PCR, 500 rxns, RP51, 3 op.

Pakiet II:

Zadanie 1: Termostabilna polimeraza DNA Taq, rekombinowana, opakowanie 500U (5U/ul) –

2 opakowania

Zadanie 2: Bufor TBE 10X, opakowanie 1L – 1 opakowanie

Pakiet III:

  Zadanie nr 1: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0)  1000 ml

 1. Zamawiający pracując na ściśle wyspecjalizowanym sprzęcie - sekwenator Beckman Coulter -
  i kontynuując rozpoczęte już badania, wymaga odczynników dedykowanych (zgodnych z wymogami producenta sekwenatora) wyszczególnionych w zamówieniu na dostawę odczynników
  w Pakiecie I w zadaniach 1-4.

 

 1. W Pakiecie I w zadaniu 5, w Pakiecie II w zadaniach 1-2 oraz w Pakiecie III w zadaniu 1, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników: równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie (takie samo: koncentracja/stężenie/na taką samą ilość reakcji). Odczynniki zamawiane w ramach Pakietu I: zadanie 5, Pakietu II: zadaniach 1-2, Pakietu III: zadanie 1, wykorzystywane będą do już rozpoczętych badań naukowych. Badania te muszą być kontynuowane na odczynnikach
  o identycznym składzie i właściwościach fizykochemicznych co odczynniki stosowane dotychczas. Odczynniki równoważne muszą gwarantować uzyskanie powtarzalnych i miarodajnych wyników badań dających porównać się z badaniami prowadzonymi wcześniej. Zastosowanie odczynnika równoważnego nie może powodować konieczności powtórzenia badań przeprowadzonych na wcześniej stosowanych odczynnikach.
 2. Wykonawca oferując odczynnik równoważny w stosunku do odczynnika wskazanego przez Zamawiającego musi wyraźnie to zaznaczyć oraz załączyć do oferty: kartę charakterystyki odczynnika lub/i specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika (w tym: nazwa producenta, nr katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości) oraz świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy jakościowej lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych.
 1. Zaoferowane odczynniki równoważne muszą zapewnić kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji.
 1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane odczynniki produkowane są w takim procesie technologicznym oraz posiadają identyczne właściwości, które zapewnią takie same warunki realizacji prowadzonych badań co odczynniki określone w zamówieniu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.

Wymóg ten podyktowany jest koniecznością uniknięcia powtórzenia wykonanych prac naukowo-badawczych oraz utraty już uzyskanych wyników.

 1. 7. Zamawiający wymaga dołączenia przy realizacji zamówienia certyfikatów jakości oraz charakterystyk wszystkich odczynników, które obejmuje dane zamówienie.
 1. Zamawiający wymaga, aby przy wysyłce wykonawca oznaczył przedmiot zamówienia w taki sposób tj. podając numer zadania, numer pakietu którego przedmiot zamówienia dotyczy oraz imię i nazwisko: w Pakiecie I: w zadaniach 1-5 Robert Rutkowski,

w Pakiecie II: w zadaniach 1-2 Adam Krupski

w Pakiecie III: w zadaniu 1 Magdalena Zagalska-Neubauer,

umożliwiając tym samym jego  jednoznaczną identyfikację  - rozdysponowanie zgodnie z wewnętrznymi potrzebami Zamawiającego.

 

 

 1. Miejsce dostawy:

Pakiet I: zadania nr 1-5 i Pakiet II: zadania nr 1-2: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679;

Pakiet III, zadanie nr 1: Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polska Akademia Nauk,

 1. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk;

 

 1. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 1. Termin realizacji: Pakiet I: do 21 dni od złożenia zamówienia;

          Pakiet II: do 28 dni od złożenia zamówienia;

          Pakiet III: do 21 dni od daty złożenia zamówienia;

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
 2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego pakietu i którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 6. Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
 7. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
 9. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

cena 100%

 1. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
 2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 

 1. Terminy płatności

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę odczynników dotyczy zamówienia DA-2201-13-17-BIP”

 1. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz. 10.00 do dnia 26.09.2017
 2. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 

XII. Zastrzeżenia prawne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
 2. Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
 3. Zmiany przedmiotu zamówienia;
 4. Unieważnienia postępowania;
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Treść ogłoszenia dostepna : TUTAJ

Formularz ofertowy do pobrania : TUTAJ

 

 

 

 Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 17.08.2017 r

numer ogłoszenia 12/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Pakiet I:

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 12 op.

Zadanie 2: NucleoSpin Soil na 250 izolacji, 1 op

Pakiet II:

Zadanie 1:GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 1 szt.

Zadanie 2: Qubit™ dsDNA HS Assay Kit - kat. Q32854 500 reakcji – 1 szt.

Zadanie 3: Agaroza - TopVision Low Melting Point Agarose, kat. R0801, 25 g - zakres rozdziału od 100 bp do >30 kb – 1 szt.

Zadanie 4: GeneRuler™ Ladder Mix – 100-10 000 bp, kat. SM0331 – 5*50 ug – 1 szt.

Zadanie 5: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml x 1 – 1 szt.

Zadanie 6: Agaroza (kat. E0301-500)  500 g – 1 szt.

Zadanie 7: KAPA Illumina Library Quantification Kits for LihtCycler 480 (nr. Kat. KK4854) – 1 szt.

 1. Liczba złożonych ofert : 6
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

PAKIET I:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

5475,84 zł

6735,28 zł

 

 

 

 

 

 


 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3     

80-297 Gdańsk

1388,00 zł

1707,24 zł

2

AQUA LAB A. Sierzputowscy i Wspólnicy Sp. J.

Ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

 

3514,08 zł

4322,32 zł

PAKIET II:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Promega GmbH

 

2024,25 zł

2024,25 zł

         

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

1035,22 zł

1273,32 zł

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3        

80-297 Gdańsk

240,00 zł

295,20 zł

2.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

406,35 zł

499,81 zł

         

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

383,72 zł

471,98 zł

 


 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

199,00 zł

244,77 zł

 

Zadanie 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

550,00 zł

676,50 zł

 

Zadanie nr 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Roche Polska Sp. Zo.o.

Ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa

2874,60 zł

3535,76 zł

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1, TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

      - w zakresie zadań 2 AQUA LAB A. Sierzputowscy i Wspólnicy Sp. J. Ul. Zabłocka 10 03-194     Warszawa

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1, Promega Gmbh;

      - w zakresie zadań 2, 3, 4 Life Technologies Polska Sp. Zo.o., Ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa:

      - w zakresie zadań  5, 6 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

      - w zakresie zadań 7 Roche Polska Sp. Zo.o., Ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa;

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

 - w zakresie zadań 1; jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

       - w zakresie zadań  2 ;oferta uznana za najkorzystniejszą;

PAKIET II:

 - w zakresie zadań 1, 2, 4, 5, 6, 7;  jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 3; oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) :

PAKIET I, zadanie nr 2:

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Oferta firmy Eurx Sp. Z o.o.z siedzibą w Gdańsku została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych


Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zestaw NucleoSpin Soil jest wykorzystywany w badaniach genetycznych kuraków leśnych od 2012 r. Nazwa własna producenta została podana ze względów technologicznych z uwagi na zachowanie norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzują się realizowane przez Zamawiającego badania.

Na tym etapie badań nie ma możliwości wprowadzenia do procesu analitycznego odczynników z innej firmy. Kontynuacja badań i uzyskiwanie wyników porównywalnych z wcześniejszymi badaniami wymaga zastosowania zestawu do izolacji firmy NucleoSpin Soil, a  każdy producent ma swój określony skład chemiczny poszczególnych komponentów.

Na potwierdzenie tego Wykonawca dołączył do oferty stosowny dokument, określający parametry produktu proponowanego przez Wykonawcę. Z załączonego dokumentu w sposób niebudzący wątpliwości nie wynika, iż oferowane odczynniki spełniają wszystkie wymagania przedłożone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzielaniu zamówienia.

PAKIET II: zadanie nr 3:

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Oferta firmy Eurx Sp. Z o.o.z siedzibą w Gdańsku została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zapotrzebowanie w Pakiecie II w zadaniu nr 3 dotyczyło agarozy wysokorozdzielczej, w zakresie rozdziału od 100 bp do>30 kb (.30 000 bp). Warunki te spełnia Agaroza-TopVision Low Melting Point Agarose firmy Life Technologies Polska Sp. Zo.o, natomiast specyfikacja produktu oferowanego przez firmę Eurx Sp. Z o.o. wskazuje, że może być stosowana do rozdziału powyżej1000 bp.

W związku z powyższym jest to za mało na potrzeby przewidzianych badań naukowych.

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1, TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

      - w zakresie zadań 2 , AQUA LAB A. Sierzputowscy i Wspólnicy Sp. J., Ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1, Promega Gmbh;

      - w zakresie zadań 2, 3, 4 Life Technologies Polska Sp. Zo.o., Ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa:

      - w zakresie zadań 5, 6 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

      - w zakresie zadań 7 Roche Polska Sp. Zo.o., Ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa;

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 17.08.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

 

Podkategorie