Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 22.05.2017 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-06-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie 1: BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit

Zadanie 2: POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers

Zadanie 3: Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series

Zadanie 4: Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series

Zadanie 5: Conditioning Reagent, 3500 Series

Zadanie 6: BigDye XTerminator® Purification Kit

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)
Zatwierdzam treść ogłoszenia
o udzieleniu
zamówienia z dziedziny nauki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 25.04.2017 r

numer ogłoszenia 04/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1:GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

Zadanie 2: woda destylowana do biologii molekularnej 6 x 1l

Zadanie 3: Agaroza (daily agarose) 100 g

Zadanie 4: Alkohol etylowy 99,8% czda,  12 x 500 ml

Zadanie 5: T4 POLYNUCLEOTIDE KINASE, 2x 2500 U (10U/ul), w dwóch opakowaniach po 2500 jednostek

Zadanie 6: dNTP mix 10 mM each, 1 x 1ml

Zadanie 7: T4 DNA POLYMERASE, 2 x 500 U (5U/ul), w dwóch opakowaniach po 500 jednostek

Zadanie 8: BUFFER TANGO (10x), 5 x 1ml

Zadanie 9: T4 DNA LIGASE, 1000 U (5U/ul)

Zadanie 10: Bst DNA polymerase, large fragment 8U/ul, 1600 U

Zadanie 11: ATP Solution 100 mM, 1 x 0,25 ml

Zadanie 12: Sample Loading Solution 6.0 mL x 4

Zadanie 13: GeXP DNA Size Standard Kit – 400  x 3

Zadanie 14: Separation Gel - LPAI 10 mL x 4

Zadanie 15: CEQ Separation Buffer  x 2

Zadanie 16: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml x 1

Zadanie 17: Orange G (C.I. 16230) 25g x 1

 1. Liczba złożonych ofert : 6
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Nie złożono żadnych ofert.

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

132,00 zł 162,36 zł
2.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

324,00 zł 398,52 zł
3.

POLGEN Sp. Zo.o.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

381,00 zł 468,88 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

180,00 zł 221,40 zł
2.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

220,00 zł 270,60 zł
3.

Syngen Biotech

ul. Ostródzka 13

54-116 Wrocław

240,00 zł 295,00 zł
4.

POLGEN Sp. Zo.o.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

360,80 zł 443,79 zł

Zadanie nr 4

Nie złożono żadnej oferty.

Zadanie nr 5

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

1026,00 zł 1108,08 zł
2.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

1400,00 zł 1722,00 zł
3.

Lab-Jot Ltd. Sp. Zo.o. Sp. K.

Aleje Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

1920,96 zł 2074,64 zł

Zadanie nr 6

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

171,00 zł 210,33 zł
2.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

234,30 zł 288,19 zł
3.

Syngen Biotech

ul. Ostródzka 13

54-116 Wrocław

280,00 zł 344,40 zł
4.

POLGEN Sp. Zo.o.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

240,08 zł 295,30 zł

Zadanie nr 7

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

815,00 zł 880,20 zł
2.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

1509,90 zł 1857,18 zł

Zadanie nr 8

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

79,00 zł 97,17 zł

Zadanie nr 9

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

281,00 zł 345,63 zł

Zadanie nr 10

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Lab-Jot Ltd. Sp. Zo.o. Sp. K.

Aleje Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

281,52 zł 304,04 zł
2.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

365,00 zł 394,20 zł
3.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

512,00 zł 552,96 zł

Zadanie nr 11

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

170,40 zł 209,59 zł

Zadanie nr 12

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

COMESA POLSKA Sp. Zo.o.

Ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

1000,00 zł 1230,00 zł

Zadanie nr 13

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

COMESA POLSKA Sp. Zo.o.

Ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

1050,00 zł 1291,50 zł

Zadanie nr 14

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

COMESA POLSKA Sp. Zo.o.

Ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

1480,00 zł 1820,40 zł

Zadanie nr 15

Nie złożono żadnych ofert.

Zadanie nr 16

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

205,00 zł 252,15 zł
2.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

249,20 zł 306,52 zł

Zadanie nr 17

Nie złożono żadnej oferty.

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 2, 8, 9,11 - ABO Sp. z o.o, ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

     - w zakresie zadania 3, 5, 6, 7, 16 - EURx Sp. Zo.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

- w zakresie zadania 12, 13, 14 - COMESA POLSKA Sp. Zo.o., ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa

     - w zakresie zadania 10 - Lab-Jot Ltd. Sp. Zo.o. Sp. K., Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 2, 3, 5, 6, 7, 10, 16: oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 8, 9, 11, 12, 13, 14: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań 2, 8, 9, 11 - ABO Sp. z o.o, ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

     - w zakresie zadania 3, 5, 6, 7, 16 - EURx Sp. Zo.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

- w zakresie zadania 12, 13, 14 - COMESA POLSKA Sp. Zo.o., ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa

      - w zakresie zadania 10 - Lab-Jot Ltd. Sp. Zo.o. Sp. K., Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 25.04.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 14.04.2017 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-04-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. 1.Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

        Zadanie 1:GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

       Zadanie 2: woda destylowana do biologii molekularnej 6 x 1l

       Zadanie 3: Agaroza (daily agarose) 100 g

       Zadanie 4: Alkohol etylowy 99,8% czda, 12 x 500 ml

       Zadanie 5: T4 POLYNUCLEOTIDE KINASE, 2x 2500 U (10U/ul), w dwóch opakowaniach po 2500 jednostek

       Zadanie 6: dNTP mix 10 mM each, 1 x 1ml

       Zadanie 7: T4 DNA POLYMERASE, 2 x 500 U (5U/ul), w dwóch opakowaniach po 500 jednostek

       Zadanie 8: BUFFER TANGO (10x), 5 x 1ml

       Zadanie 9: T4 DNA LIGASE, 1000 U (5U/ul)

       Zadanie 10: Bst DNA polymerase, large fragment 8U/ul, 1600 U

       Zadanie 11: ATP Solution 100 mM, 1 x 0,25 ml

       Zadanie 12: Sample Loading Solution 6.0 mL x 4

       Zadanie 13: GeXP DNA Size Standard Kit – 400 x 3

       Zadanie 14: Separation Gel - LPAI 10 mL x 4

       Zadanie 15: CEQ Separation Buffer x 2

       Zadanie 16: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml x 1

       Zadanie 17: Orange G (C.I. 16230) 25g x 1

                                                          

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                                                    (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

 

Ogłoszenie

o unieważnieniu  postępowania z dziedziny nauki z dnia 06.02.2017 r.

numer ogłoszenia DA-2201-03-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [ X ] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: dostawa odczynników

Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml

 1. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

POLGEN Sp. z o.o. – Sp. K.,

ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź

784,12 zł netto

846,85 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – unieważniono dla Zadania nr 1; cena oferty przewyższa środki przeznaczone na realizację zadania.
 2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: nie dotyczy
 3. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia – nie dotyczy
 5. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ ]   NIE  [ X  ]

Warszawa, dnia 06.02.2017 r.

      (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                                                                                                                           zamówienia z dziedziny nauki

Podkategorie