Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 28.06.2017 r

numer ogłoszenia 09/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Pakiet I:

Zadanie 1: BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, 100rxn, 2 op.

Zadanie 2: POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 384rxn, 3 op.

Zadanie 3: Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series, 1 op.

Zadanie 4: Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series, 1 op.

Zadanie 5: Conditioning Reagent, 3500 Series, 2 op.

Zadanie 6: BigDye XTerminator® Purification Kit, 100rxn, 2 op.

Zadanie 7: OptiTaq PCR Master MIX (2x), 200rxn, 2 op.

Zadanie 8: GeneMatrix PCR/DNA CLEAN-UP Purfication Kit, 150rxn, 2 op.

Zadanie 9: NucleoSpin Tissue 250 izolacji, 2 op.

Pakiet II:

Zadanie 1: 2 op. Bufor TBE 5x stężony, w postaci gotowego do użycia roztworu, 1 litr.

Zadanie 2: Agaroza standardowa do rutynowych zastosowań w biologii molekularnej (rozdział elektroforetyczny fragmentów DNA na żelu agarozowym), 100 g.

Zadanie 3: 1 op. Marker wielkości DNA (ladder) w zakresie 100-1000 bp DNA gotowy do nałożenia bezpośrednio na żel agarozowy (ready-to-use), ilość - 50 µg, stężenie równe bądź większe niż 47.9 µg/ml, na 100 aplikacji, składający się z 10 prążków DNA o długościach: 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 bp.

Zadanie 4: 1 op. Nietoksyczny barwnik do wizualizacji DNA w żelu agarozowym, alternatywny do bromku etydyny, 1 ml.

Zadanie 5: 1 op. Bufor PBS (137mM NaCl, 2,7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 2mM KH2PO4) bez jonów Ca2+

i Mg2+, w postaci gotowego do użycia roztworu, sterylny, 1x stężony, 1 litr.

Zadanie 6: 1 op. Color Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x) – na 500 reakcji – przedmiot zamówienia zgodny z numerem katalogowym E2775-03 – gotowy do użycia PCR Master Mix (2x) – typu „hot start”, zawierający barwny bufor, gotowy do nałożenia bezpośrednio na żel agarozowy po reakcji PCR.

Zadanie 7: 1 op. Zestaw do oczyszczania DNA z żeli agarozowych i do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych (PCR) na 100 izolacji.

Zadanie 8: 1 op. Woda wolna od RNaz i DNaz, traktowana DEPC, 500 ml.

Pakiet III:

Zadanie 1: Termostabilna polimeraza DNA Taq, rekombinowana, opakowanie 500U (5U/ul) – 2 opakowania

Zadanie 2: Miks nukleotydów gotowych do użycia, każdy z nukleotydów w stężeniu 2 mM, pojemność 1ml – 5 opakowań

  1. 5.Liczba złożonych ofert : 10
  2. 6.Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

PAKIET I:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

4922,50 zł 6054,68 zł
2.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

6701,82 zł 8243,24 zł

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

1569,42 zł

1930,38 zł
2.

Sigma-Aldrich Sp. z.o.o,

ul. Szelagowska 30

61-626 Poznań

2295,56 zł

2823,54 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

285,22 zł

350,82 zł
         


Zadanie nr 4

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

400,48 zł

492,59 zł
         

Zadanie nr 5

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

194,00 zł

238,62 zł
         


Zadanie nr 6

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

1409,82

1734,08
         

Zadanie nr 7

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

368,00 zł

452,64 zł
         

Zadanie nr 8

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

628,00 zł 772,44
         

Zadanie nr 9

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

1986,00 zł

2442,78 zł
2.

AQUA LAB A. Sierzputowscy i Wspólnicy Sp. J.

Ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

4366,00 zł

5370,18 zł
3.

Sigma-Aldrich Sp. z.o.o,

ul. Szelagowska 30

61-626 PoznaN

4868,26 zł

5257,71 zł
         

PAKIET II:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

162,00 zł

199,26 zł
2.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

320,26 zł

393,92 zł
         

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Zo.o.

Ul. Józefa Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

156,00 zł

191,88 zł
2.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

162,00 zł

199,26 zł
3.

Syngen Biotech,

180,00 zł

221,40 zł
4.

Sigma-Aldrich Sp. z.o.o,

ul. Szelagowska 30

61-626 Poznań

288,52 zł

354,88 zł
5.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

436,60 zł

537,02 zł
6.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

448,50 zł

551,66 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

144,00 zł

177,12 zł
2. Syngen Biotech,

170,00 zł

209,10 zł
3.

ABO Sp. Zo.o.

Ul. Józefa Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

230,00 zł

282,90 zł
4.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

458,40 zł

563,83 zł
         

Zadanie nr 4

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

190,00 zł

233,70 zł
2. Syngen Biotech,

205,00 zł

252,25 zł
3.

ABO Sp. Zo.o.

Ul. Józefa Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

255,00 zł

313,65 zł
4.

Sigma-Aldrich Sp. z.o.o,

ul. Szelagowska 30

61-626 Poznań

318,32 zł

391,53 zł
5.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

531,40 zł

653,62 zł
         

Zadanie nr 5

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

44,00 zł

54,12 zł
         


Zadanie 6

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

960,00 zł

1180,80 zł
2.

ABO Sp. Zo.o.

Ul. Józefa Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

1250,00 zł

1537,50 zł
         

Zadanie nr 7

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Syngen Biotech,

165,00 zł

202,95 zł
2.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

306,00 zł

376,38 zł
3.

ABO Sp. Zo.o.

Ul. Józefa Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

557,50 zł

685,73 zł
4.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

638,40 zł

785,23 zł
5.

Sigma-Aldrich Sp. z.o.o,

ul. Szelagowska 30

61-626 Poznań

817,43 zł

1005,44 zł
         

Zadanie nr 8

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

144,00 zł

177,12 zł
2.

ABO Sp. Zo.o.

Ul. Józefa Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

160,20 zł

197,05 zł
3.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

200,00 zł

246,00 zł
4.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

309,88 zł

381,15 zł
         

PAKIET III:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

253,30 zł

273,56 zł
2.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

270,00 zł

291,60 zł
3. Syngen Biotech,

336,00 zł

362,88 zł
4.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

520,00 zł

561,60 zł
5.

ABO Sp. Zo.o.

Ul. Józefa Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

540,00 zł

583,20 zł
6.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

1507,88 zł

1854,70 zł
7.

VWR International Sp. Zo.o.

Ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

2076,18 zł

2553,70 zł
         

Zadanie 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

225,00 zł

276,75 zł
2.

VWR International Sp. Zo.o.

Ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

276,92 zł

344,30 zł
3.

ABO Sp. Zo.o.

Ul. Józefa Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

420,10 zł

516,72 zł
4.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

437,50 zł

538,15 zł
         

  1. 7.Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

- w zakresie zadań 1 POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K. Ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź;

- w zakresie zadań 2, 3, 4, 5, 6 LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;

     - w zakresie zadań 7, 8, 9 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

       PAKIET II:

     - w zakresie zadań 1, 3, 4, 5, 6, 8 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

     - w zakresie zadań 2 ABO Sp. Zo.o. Ul. Józefa Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk;

       - w zakresie zadań 7 Syngen Biotech,

PAKIET III:

- w zakresie zadań 1 POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K. Ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź;

- w zakresie zadań 2 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

  1. 8.Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

- w zakresie zadań 3, 4, 5, 6; jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

PAKIET II:

- w zakresie zadań 5; jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

  1. 9.Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

  1. 10.Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

PAKIET I:

     - w zakresie zadań 1 POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K. Ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź;

     - w zakresie zadań 2, 3, 4, 5, 6 LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;

     - w zakresie zadań 7, 8, 9 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

       PAKIET II:

     - w zakresie zadań 1, 3, 4, 5, 6, 8 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

     - w zakresie zadań 2 ABO Sp. Zo.o. Ul. Józefa Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk;

       - w zakresie zadań 7 Syngen Biotech,

PAKIET III:

     - w zakresie zadań 1 POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K. Ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź;

     - w zakresie zadań 2 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

11. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE [   ]

Warszawa, dnia 28.06.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                 (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                            zamówienia z dziedziny nauki

 

Treść ogłoszenia dostepna : TUTAJ

Treść ogłoszenia dostępna : TUTAJ

Treść ogłoszenia dostępna : TUTAJ

Treść ogłoszenia dostępna : TUTAJ

Podkategorie