Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

MIIZ PAN

poszukuje osoby na stanowisko informatyka

Od kandydata oczekiwana jest znajomość:

 • Obsługi informatycznej serwerów:

            aktualizacja systemów, kontrola działania usług, administracja IIS, administracja Apache.

 • Administracji macierzy dyskowej
 • wykonywania kopii bezpieczeństwa oprogramowania systemowego, aplikacyjnego i bazodanowego (Linux, Windows)
 • Konfigurowania serwerów pocztowych i routingowych;
 • Administrowania sieciami komputerowymi

Dodatkowe atuty:

 • Helpdesk (środowisko Windows, pakiet Office)
 • Umiejętność serwisowania komputerów PC.
 • Administrowanie stronami internetowymi (CMS), instalowanie oraz aktualizacja oprogramowania;

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
2. List motywacyjny;

3. Informacje o osobach mogących udzielić referencji lub opinii o kandydacie mile widziane

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko informatyka w MIZ PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. terminie do13 stycznia 2017 r.

Dokumenty powinny zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko informatyka

Muzeum i Instytut Zoologii zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

Zaproszenie do składania ofert biegłych rewidentów na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok

Pełne dane Instytutu:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Ul: Wilcza 64, 00-679 Warszawa

Numer rejestru: RIN-II-22/98

Liczba zatrudnionych  w Instytucie na dzień 30.11.2016 r.  - 102

Suma bilansowa na dzień 31.12.2015 r. wynosiła   - 7 549 802,44

Przychody całkowite na dzień 31.12.2015 r.  - 9 898 869,37

Badanie powinno spełniać wymogi:

 1. ustawy o rachunkowości,
 2. norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 3. wytycznych w Decyzji nr 44/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28.10.2016 r.
 4. termin wykonania badania do 20.05.2017 r.

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 r. proszony jest o złożenie do dnia 30 grudnia 2016 r. w sekretariacie Instytutu bądź przesłanie pocztą następujących dokumentów:

 1. Ofertę  z informacją o formie prowadzonej działalności wraz z wpisem do rejestru biegłych rewidentów oraz o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 2. Oświadczenia o spełnieniu przez podmiot, jak również biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania badania sprawozdania finansowego, jak również znajomości zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i finansowania nauki,
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii oraz raportu,
 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienie biegłego rewidenta,

Dokumenty należy dostarczyć na adres Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Ul: Wilcza 64, 00-679 Warszawa w sekretariacie, pok. 100 do dnia 30.12.2016 r. do godziny 15:00 z dopiskiem na kopercie: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 r.”

Czynności związane z wyborem biegłego rewidenta dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jakim jest Prezes Polskiej Akademii Nauk ( art., 66 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

Zaproszenie do składania ofert zostanie rozesłane do potencjalnych Wykonawców, jak również umieszczone na stronie internetowej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (miiz.waw.pl) w zakładce zamówienia publiczne, jak również na tablicy ogłoszeń Instytutu w siedzibie przy  Wilczej 64, 00-679 Warszawa

 

Osoba do kontaktu:

Sylwia Wiśniewska

022 6293221

 

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
zatrudni osobę na podstawie umowy zlecenia/na zastępstwo:

Pomocy Księgowej/Księgowego

Zadania:

 • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz nadzór nad ich prawidłowym obiegiem;

 • Umiejętność prawidłowego i kompletnego prowadzenia dokumentacji księgowej;
 • Dekretowanie i księgowanie faktur zakupowych i sprzedażowych;
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz pobranych przez pracowników zaliczek;
 • Księgowanie raportów kasowych oraz wyciągów bankowych;
 • Inne prace niezbędne do poprawnego funkcjonowania Działu Księgowego;

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie ekonomiczne;
 • Minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Znajomość ustawy o rachunkowości i/lub ustawy o finansach publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel);
 • Mile widziana znajomość programu Symfonia FK;
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy oraz łatwość nawiązywania kontaktów;

Kandydaci proszeni są o składanie:

 • CV oraz listu motywacyjnego wraz z  klauzulą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.);

           

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Muzeum i Instytut Zoologii PAN poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Młodszy specjalista / Specjalista ds. Technicznych

Wymiar etatu 1/2

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad bieżącą eksploatacją obiektu
 • terminowe realizowanie przeglądów technicznych
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji oraz dzienników pracy instalacji/urządzeń
 • kontrola zużycia środków
 • usuwanie awarii
 • wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych
 • przygotowywanie wycen i kosztorysów

Wymagania:

 • wykształcenie: min. średnie, preferowane techniczne
 • doświadczenie zawodowe min. 1 rok na stanowisku ds. technicznych
 • uprawnienia energetyczne
 • komunikatywność
 • dokładność i skrupulatność
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • dobrą atmosferę w młodym i kreatywnym zespole

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

           

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub listownie

Muzeum i Instytut Zoologii PAN
ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs – Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Technicznych

w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2016 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Podkategorie