Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 19.12.2016r.

numer ogłoszenia 25/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

     MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 

  Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml,

  Zadanie 2: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

  Zadanie 3: Dithiothreitol (DTT) solution, ~1M, 10 ml (w wodzie), Molecular Biology grade

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

 

ZAWIADOMIENIE

Muzeum i Instytut Zoologii PAN zawiadamia, że w postępowaniu nr DA-2201-351-16-BIP-25 o udzielenie zamówienia publicznego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych w wyznaczonym terminie do dnia 27.12.2016 r. godz. 15:00 nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym Zamawiający w postępowaniu nr DA-2201-351-16-BIP-25 wydłużył termin składania ofert do dnia 12.01.2017 r.

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 27.12.2016r.

numer ogłoszenia 26/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie nr 1:  Zestawy do szybkiej izolacji i oczyszczania wysokiej jakości DNA genomowego z pełnej krwi, z wykorzystaniem membrany krzemionkowej – cztery opakowania na 250 izolacji każde.

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

 

 

Oryginał do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki.
W postępowaniu DA-2201-345-16-BIP-26  udzielono zamówienia wykonawcy: AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.J. ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.
Wartość zamówienia 10028,73 zł brutto.

Ogłoszenie

o unieważnieniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 22.12.2016 r.

numer ogłoszenia 24/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Zamawiający informuje, że postępowanie nr DA-2201-345-16-BIP-24 zostało unieważnione z powodu braku środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania.

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust 1 pkt 1  ustawy PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 14.12.2016 r

numer ogłoszenia 23/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Woda wolna od DNAz i RNAz, 500 ml – 1op.

Zadanie nr 2: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 500U, nr kat.: EP0402 – 1 op.

Zadanie nr 3: Polimeraza DNA Draem Taq , 500 U, nr kat. EP0702 – 1op.

Zadanie nr 4: GelRED for Agarose or Page Gels (10000 X in water), obj. 2,5 ml (5x 0,5ml) – 1 op.

Zadanie nr 5: NucleoSpin® Blood (250 izolacji), nr kat.: 740951.250 – 1 op.

Zadanie nr 6: Końcówki do pipet do wycinania prążków z żelu, 4mm x 1mm, 5x48 szt , nr kat.: CSL-GELX4RACK – 1 op.

Zadanie nr 7: Oryginalne końcówki do pipet, Brand, o obj. 0,1-20 μl – 4000 szt.

Zadanie nr 8: MinElute PCR Purification Kit (50), nr kat.: 28004 – 1 op.

Zadanie nr 9: Synteza oligonukleotydów, ok 40 par x 44 nukleotydy =1760 nukleotydów x … pln netto/nukleotyd

Zadanie 10: Alkohol etylowy cz.d.a. 99,8%, 500ml – 4 szt.

  1. Liczba złożonych ofert : 10

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

VWR International Sp.z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

196,20 zł 241,33 zł
2.

Bionovo Aneta Ludwig (6.12)

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

487,50 zł 599,63 zł
3.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

113,00 zł 138,99 zł

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

279,70 zł 302,08 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

280,45 zł 302,89 zł

Zadanie nr 4

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

VWR International Sp.z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

1750,00 zł 2152,50 zł
2.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

2334,60 zł 2871,56 zł

Zadanie nr 5

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

VWR International Sp.z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

2217,60 zł 2727,65 zł
2.

AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspól. Sp.J

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

1781,00 zł 2190,63 zł
3.

Bionovo Aneta Ludwig (6.12)

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

2209,11 zł 2717,21 zł

Zadanie nr 6

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

655,00 zł 805,65 zł

Zadanie nr 7

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Bionovo Aneta Ludwig (6.12)

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

479,28 zł 521,37 zł

Zadanie nr 8

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul.  Kątna 17

00-703 Warszawa

546,92 zł 672,71 zł

Zadanie nr 9

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

ul. A. Pawińskiego 5a

02-106 Warszawa

1760,00 zł 2164,80 zł
2.

Syngen Biotech

ul. Ostródzka 13

54-116 Wrocław

2288,00 zł 2814,24 zł
3.

Genomed  S.A. (6.12)

ul. Ponczowa 12

02-971 Warszawa

3168,00 zł 3896,64 zł

Zadanie nr 10

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

HURT-CHEM

ul. Boczna 10

05-850 Ożarów Maz.

220,00 zł 270,60 zł
2.

MAR-FOUR Marian Siekierski

ul. Kilińskiego 185

90-348  Łódź

356,00 zł 437,88 zł

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, 2, 3, 6  ABO Sp. z o.o, ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

- w zakresie zadania 4 VWR International Sp.z o.o., ul. Limbowa 5 , 80-175 Gdańsk

- w zakresie zadania 5 Aqua Lab A. Sierzputowski i Wspól. Sp. J., ul. Zabłocka 10 , 03-194 Warszawa

- w zakresie zadania 7 Bionovo Aneta Ludwig., ul. Nowodworska 7 , 59-220 Legnica

- w zakresie zadania 8 Alab- Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17 , 00-703 Warszawa

- w zakresie zadania 9 IBB PAN , ul. A. Pawińskiego 5a , 02-106 Warszawa

- w zakresie zadania 10 Hurt-Chem., ul. Boczna 10 , 05-850 Ożarów Maz.

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1,4,5,9,10: oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 2,3,6,7,8: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

  1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań 1, 2, 3, 6  ABO Sp. z o.o, ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

- w zakresie zadania 4 VWR International Sp.z o.o., ul. Limbowa 5 , 80-175 Gdańsk

- w zakresie zadania 5 Aqua Lab A. Sierzputowski i Wspól. Sp. J., ul. Zabłocka 10 , 03-194     Warszawa

- w zakresie zadania 7 Bionovo Aneta Ludwig., ul. Nowodworska 7 , 59-220 Legnica

- w zakresie zadania 8 Alab- Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17 , 00-703 Warszawa

- w zakresie zadania 9 IBB PAN , ul. A. Pawińskiego 5a , 02-106 Warszawa

- w zakresie zadania 10 Hurt-Chem., ul. Boczna 10 , 05-850 Ożarów Maz.

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 14.12.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Podkategorie

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi